Förslag till ny styrelseledamot i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB (publ) den 17 december föreslås välja Dr. Pierre A. Morgon till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

Årsstämman den 17 december 2013 föreslås välja Pierre A. Morgon till ordinarie styrelseledamot i Eurocine Vaccines av en enhällig valberedning. 

Pierre A. Morgon är farmacie doktor från Lyon Universitet och har även en Master i affärsjuridik (Lyon Law School) och en MBA (ESSEC Business School). Han har mer än 26 års erfarenhet från läkemedelsindustri och biotech, där han har arbetat i lokala och globala marknadspositioner och i positioner med fullt resultatansvar. Bolag som Pierre A. Morgon arbetat för inkluderar ICI-Pharma, Synthelabo, Aventis Pasteur, Yamanouchi Pharma, BMS, Drug Abuse Sciences, Schering-Plough och Bio Alliance Pharma. Mellan 2009 och 2013 arbetade han som Vice President, Franchise & Global Marketing Strategy och medlem av ledningsgruppen i Sanofi Pasteur, ett av världens allra största vaccinbolag. Idag är han marknadschef och medlem av ledningsgruppen för Cegedim, och styrelseledamot i Theradiag, båda i Frankrike.

”Vi är mycket glada för att kunna föreslå Pierre A. Morgon som styrelseledamot”, säger Pär Thuresson, styrelseledamot i Eurocine Vaccines och ordförande i valberedningen. ”De erfarenheter som Pierre har från olika läkemedelsbolag, och i synnerhet från vaccinindustrin, stärker Eurocine Vaccines i våra kontakter med potentiella partnerbolag.” 

      
Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

       
Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. 

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller. 
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com

Om oss

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie i vuxna, som nu pågår under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017. Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar