SPP Fonder väljer Euroclear Sweden för att automatisera sitt orderflöde

SPP Fonder, ett av Sveriges ledande fondbolag, har valt Euroclear Sweden för att automatisera sitt orderflöde. Med Euroclear Swedens fondlösning kan SPP Fonder erbjuda distributörer att genomföra sina fondaffärer helt automatiserat.

- Vi ville förbättra och förenkla fondhandeln för våra kunder samt bygga vidare på vår digitala plattform. Genom en ökad automatisering har handeln blivit betydligt mer effektiv och vi kan på ett smidigare sätt kommunicera med våra kunder. Tack vare Euroclear har vi dessutom minskat antalet manuella inslag i vår administration vilket gör att vår personal kan fokusera mer på värdeskapande aktiviteter, säger Henrik Dubois, CFO/COO SPP Fonder.

Euroclear Swedens fondlösning innebär automatiserad hantering av fondordrar, vilket reducerar både kostnader och operationell risk vid manuell fondadministration.
I förlängningen leder det till bättre transparens och möjliggör uppföljning i enlighet med regelverksförändringar, vilket efterfrågas av allt fler fonddistributörer.

- Vi är väldigt glada för samarbetet med SPP Fonder. De bidrar till samverkan mellan olika parter på marknaden vilket är i linje med vår syn på hur ökat samarbete kan skapa en mer effektiv fondmarknad, säger Anders Löfgren, Chief Business Development Officer på Euroclear Sweden.

För mer information, vänligen kontakta: 
Karin Strand, Head of Communications, Euroclear Sweden
+46 736 84 92 62 Karin.strand@euroclear.eu

Om Euroclear Sweden 

Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. www.euroclear.com/sweden

Om SPP Fonder
SPP Fonder är det största fondbolaget i Sverige efter de fyra storbankerna, med cirka 180 miljarder kronor under förvaltning. SPP Fonder är en pionjär inom hållbara investeringar. https://www.sppfonder.se/

Prenumerera

Dokument & länkar