Eurocon har fått uppdraget att implementera överordnad styrning till Södra Cells massafabrik i Värö

I leveransen ingår styrning av syrgasblekeri, brunmassatvätt samt blekeri med avseende på jämnare produktkvalitet med minskad kemikalieförbrukning och optimering av tvätt samt hantering av produktväxlingar mellan TCF och ECF. Styrningar och modeller kommer att appliceras i Södra Cell Värös befintliga DCS miljö.

Arbetet kommer att sysselsätta en till två ingenjörer under sex månader och har ett totalt ordervärde om cirka 1,5 MSEK.

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Om oss

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

Prenumerera

Dokument & länkar