Marknadsmeddelande 74/15 – Eurocon Consulting AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 30 april 2015

Korrigering: Tidigare marknadsmeddelande innehöll ett felaktigt datum i rubriken.

Förutsatt att förslaget godkänns på årsstämman den 28 april 2015:

Aktierna i handlas exklusive rätt till extra utdelning den 30 april 2015. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 29 april 2015.

Utdelning är 0,15 SEK per aktie.

Information om aktierna: 

Kortnamn: EURO
ISIN-kod: SE0002222596
Orderboks ID: 50689
Utdelning: 0,15 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: Den 30 april 2015

Stockholm den 27 april 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.