EuroMaint Industry bygger motorlaboratorium i Skövde

EuroMaint Industry bygger ett nytt motorlaboratorium för utveckling av testmetoder för motorer till personbilar och kommersiella fordon. Laboratoriet byggs i bolagets befintliga lokaler i Skövde och beräknas vara klart under hösten 2011.

Ständigt ökande krav på miljö och kostnadseffektivitet har lett till att motortillverkare har ett växande behov av att utveckla tester för motorer. Trenden är att introducera fler tester i produktionen både på komponentnivå och på delmonterade motorer. Identifiering av brister sker tidigare samtidigt som behovet av dyra hettester på färdiga motorer reduceras.

-       När laboratoriet är klart kan våra kunder anpassa och utveckla testmetoder och testutrustning för befintliga såväl som nya motorvarianter på ett snabbt och effektivt sätt. Tanken är vi skall kunna arbeta närmare våra kunder och vara mer proaktiva vid utvecklandet av nya metoder och koncept för motortest i produktion, säger Patrik Sahlberg, affärsområdeschef på EuroMaint Industry.

EuroMaint Industry har under många år utvecklat och levererat utrustning för verifiering av motorer i produktion till kunder bland annat i Amerika, Indien, Japan och Europa.

-       De globala samarbetena har resulterat i att vi har en stark position och ett växande antal kunder inom motortest, avslutar Patrik Sahlberg.

För mer information kontakta:
Magnus Ericson, kommunikationsansvarig EuroMaint Industry, tel: +46 (0)70-22 34 999, e-mail: magnus.ericson@euromaint.com

EuroMaint Industry stärker sina kunders konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning. Bolaget förädlar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar kundspecifik produktionsutrustning samt är en komplett leverantör av underhållstjänster och komponentservice.

Huvudkontoret ligger i Skövde, verksamhet bedrivs också i Hallsberg, Huskvarna, Gävle, Göteborg, Stockholm, Vänersborg och Åmål. Bolaget har 340 medarbetare och omsätter 360 miljoner kronor.

EuroMaint Industry ingår i EuroMaint-koncernen.
www.euromaint.com

Taggar:

Om oss

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK och cirka 2 400 medarbetare (2012). Bolaget har verksamhet i Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna samt Tyskland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag. www.euromaint.com