EuroMaint Rail skapar högre effektivitet för Inlandsbanan

För bättre effektivitet och kostnadsbesparingar har Inlandsbanan valt att fortsätta sitt samarbete med Euromaint gällande konsignationslager och samtidigt utöka avtalet med komponentupparbetning.

Idag håller Euromaint Rail ett konsignationslager åt Inlandsbanan för att lagerkostnaden ska minska och hanteringen ska bli så effektiv som möjlig.

Det nya uppdraget innebär att Euromaint Rail tillhandahåller material till Inlandsbanans dieseldrivna motorvagnar av typ Y1 men även reservdelar till fordon av modell Z65, T43, Di3 och TMX-lok. 

Inlandsbanans goda erfarenheter av Euromaint fick dem även att välja bolaget för komponentupparbetning gällande bland annat boggi samt löp- och drivhjul.

- Vårt mål med avtalet är att få ännu mer styrning på vårt lager men också på delar av vår komponentupparbetning. Med Euromaint som partner får vi större möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet, säger Halvar Handler, verkstads- och fordonschef på Inlandsbanan.

Upparbetningen kommer att ske vid Euromaint Rails verkstad i Örebro och omfattar upparbetning av komponenter för Inlandsbanans fordon av modell Y1, T43 och Z65.

- Inlandsbanan är en viktig kund för oss och det är alltid roligt att få nytt förtroende. Vi är också mycket glada över samarbetet som nu utökas ytterligare med komponentupparbetning, säger Lelle Cryssanthander, marknadschef för Euromaint Rails affärsområde Komponenter.

För mer information, kontakta:
Euromaint Rail: Lelle Cryssanthander, +46 70 762 5278,
Inlandsbanan:
Halvar Handler, +46 70 665 92 35,

Kort om Inlandsbanan
Inlandsbanan är viktig för försörjning av transporter, allt från gods till passagerare, i norra Sveriges inland. Banan sträcker sig mellan Mora och Gällivare och ansluter till övriga järnvägsnätet på ett flertal orter. Förutom förvaltning av själva banan har företaget i sin ägo ett eget lokstall och verkstad i Östersund samt olika fordonstyper för att kunna bedriva både gods- och persontrafik.

Kort om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på 2,9 miljarder SEK och cirka 2 460 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna samt Tyskland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

Om oss

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK och cirka 2 400 medarbetare (2012). Bolaget har verksamhet i Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna samt Tyskland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag. www.euromaint.com

Citat

Inlandsbanan är en viktig kund för oss och det är alltid roligt att få nytt förtroende. Vi är också mycket glada över samarbetet som nu utökas ytterligare med komponentupparbetning.
Lelle Cryssanthander
Vårt mål med avtalet är att få ännu mer styrning på vårt lager men också på delar av vår komponentupparbetning. Med Euromaint som partner får vi större möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet
Halvar Handler