Åmålelever tar plats i Europaparlamentet

Hur känns det att vara Europaparlamentariker? Det vet snart en grupp elever från Karlbergsgymnasiet i Åmål då de den 27 november får agera politiker i Europaparlamentet i Strasbourg.

Besöket är en del av Europaparlamentets projekt Euroscola, som sedan 1990 har gett ungdomar från EU-länderna möjligheten att bekanta sig med vardagen för de folkvalda EU-parlamentarikerna. Årligen åker 10 000 europeiska elever i åldern 16–18 år till Strasbourg och nu står eleverna och två lärare från Karlbergsgymnasiet på tur.

Som ett led i förberedelserna inför resan får klassen besök av en informatör från Europaparlamentets informationskontor i Sverige fredagen den 13 november.

Gruppen med elever och lärare tillbringar en hel dag på Europaparlamentet i Strasbourg den 27 november tillsammans med gymnasieelever från andra EU-länder. Där får de i utskottsgrupper diskutera fram förslag till EU-lagar och sedan debattera och rösta om lagförslagen i kammaren.

Sverige skickar varje år runt 15 skolklasser till Strasbourg för att medverka i Euroscola. För att vinna den svenska uttagningen måste gymnasieklassen ha slutfört eller påbörjat ett projekt som anknyter till EU.

Åmåleleverna går Samhällsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet på Karlbergsgymnasiet, åk 3, och har i sitt projekt utgått från EU:s strategi för hållbar utveckling. De äldre eleverna fungerar som mentorer för yngre elever och lär dem om EU och dess arbete med hållbar utveckling.

Läs mer om Euroscola

Karlbergsgymnasiet

För ytterligare information kontakta:

Christian Bruce 

Lärare i lärare i samhällskunskap och historia vid Karlbergsgymnasiet
Tel: 073 774 74 37
christian.bruce@amal.se

Klas Jansson

Informatör vid Europaparlamentets informationskontor
Tel: 08-562 444 51
Mobil: 070-998 9606
epstockholm@ep.europa.eu
www.europaparlamentet.se

Taggar:

Prenumerera