Brexit: Europaparlamentet debatterar nyckelkrav för godkännande av Storbritanniens EU-utträde

Idag kl.9 sammanträder ledamöterna för att debattera och rösta om vad Europaparlamentet kommer ställa för krav på ett nytt avtal mellan Storbritannien och EU. En viktig princip är att se till att människornas intressen tillvaratas. Utan Europaparlamentets godkännande kommer ett Brexit-avtal inte att kunna träda i kraft.

Den 29 mars åberopade Storbritannien och Nordirland artikel 50 och signalerade därmed starten för utdragna förhandlingar mellan landet och EU. En av huvudfrågorna handlar om vad som händer med brittiska medborgare bosatta i andra EU-länder och EU-medborgare i Storbritannien och Nordirland. Ett utkast till en resolution som parlamentet röstar om under onsdagen efterlyser rättvis behandling och säger att människornas intressen måste vara av yttersta vikt i förhandlingarna. Utkastet säger också att medborgarnas status och rättigheter bör omfattas av principer om ömsesidighet, rättvisa och inte vara diskriminerande.

Andra prioriteringar för parlamentet handlar bland annat om att:

  • Förhandlingarna ska genomföras med goda intentioner och med full insyn.
  • Frågor om säkerhet får inte vägas mot ett framtida ekonomiskt samarbete i förhandlingarna. 
  • Fredsprocessen måste fortsätta i Nordirland och en hård gräns till Republiken Irland måste undvikas.
  • Storbritannien måste uppfylla alla de skyldigheter som landet har åtagit sig som medlemsstat, inklusive åtaganden som rör budgeten.
  • Den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kan enbart börja diskuteras när det skett betydande framsteg i samtalen om hur landets utträde ur unionen ska gå till.
  • Storbritannien kommer inte kunna plocka russinen ur kakan: medlemskap i den inre marknaden innebär också att varor, tjänster, kapital och människor ska kunna röra sig fritt.
  • Dessutom får det inte ske några separata förhandlingar med enskilda EU-länder eller icke-medlemsstater.

Måste godkänna avtal

De prioriteringar som fastställs i resolutionen är viktiga eftersom de kommer hjälpa ledamöterna att avgöra om de ska godkänna ett Brexit-avtal eller inte. Utan parlamentets godkännande kommer ett avtal inte att kunna träda i kraft.

Följ debatten (kl.9) och omröstningen (kl.12) live

Länk till direktsändning.
Länk till ljud- och bildmaterial.

 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera