EU-ledamöter: Hantera flyktingsituationen med extra inkomster

Eftersom medlemsländernas bidrag till årets EU-budget blir 9,4 miljarder euro mindre än väntat borde pengarna i stället användas för att lösa flyktingkrisen. Det sade budgetansvariga Europaparlamentariker på torsdagen.

Ledamöterna José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), Gérard Deprez (ALDE, Belgien) och Eider Gardiazábal Rubial (S&D, Spanien) krävde att EU-medlemsländerna nu uppfyller de löften de avgett under toppmöten och beviljar medlen som behövs för att hantera flyktingkrisen.

Medlemsländerna ligger efter i betalningen av 2,3 miljarder euro till FN-organ och andra organisationer som hjälper flyktingar på plats i krisområden, meddelade EU-kommissionen den 4 november.

Tidigare sade kommissionen att medlemsländernas bidrag till budgeten 2015 kan minskas med 9,4 miljarder euro, eftersom intäkterna varit större än väntat.

Förhandlingarna om 2016 års budget inleds den 9 november mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Mer information ger (på engelska)

Eszter BALAZS
Press Officer

budg-press@ep.europa.eu
@EP_Budgets
+32 498 98 33 86

Taggar:

Prenumerera