EU:s stats- och regeringschefer diskuterar Europaparlamentets sammansättning

Idag träffas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera Europaparlamentets sammansättning, den kommande långtidsbudgeten efter 2020 och den så kallade toppkandidatsprocessen. I det informella toppmötet deltar också Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

 

Europaparlamentets sammansättning efter valet 2019 och möjliga transnationella listor

Den 7 februari antog Europaparlamentet ett förslag om att minska antalet ledamöter från 751 till 705 när Storbritannien lämnar EU. Ledamöterna anser också att de resterade 27 brittiska mandaten bör fördelas mellan de 14 EU-länder som för närvarande är något underrepresenterade i parlamentet. Sverige är ett av de länder som förslås få ytterligare ett mandat i samband med nästa val, det vill säga 21 ledamöter totalt. Förslaget kräver ett enhälligt godkännande av EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. Efter att rådet fattat ett beslut måste texten på nytt godkännas av Europaparlamentet.

Länk till Europaparlamentets pressmeddelande.

Den fleråriga budgetramen efter 2020

Torsdagen den 21 februari röstade Europaparlamentets budgetutskott om parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020. Länk till pressmeddelandet.

Hur EU utser toppkandidater

Den 7 februari 2018 röstade Europaparlamentet för att sluta upp bakom den så kallade ”toppkandidatsprocessen”, då europeiska politiska partier inför EU-valet utser en kandidat vardera till posten som EU-kommissionens ordförande. Länk till Europaparlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets talman Antonio Tajani håller en presskonferens på fredag den 23 februari cirka kl. 12.30 som kan ses här.

 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Prenumerera