Europaparlamentet debatterar svensk vargjakt

En svensk medborgare vidhåller i en framställning till Europaparlamentet att det sätt på vilket man i Sverige fattar beslut om vargjakt är olagligt. I eftermiddag debatteras ärendet i utskottet för framställningar (PETI).

Ärendet avhandlas tillsammans med tre andra vargjakts-relaterade ärenden, ett från Tyskland och två från Spanien. Vargdebatten är sist på dagordningen på eftermiddagen (mötet äger rum kl. 15.0018.30).

Förfarandet kring beslut om vargjakt i Sverige strider enligt framställaren mot EU:s direktiv om naturresurser och mot Århuskonventionen. Framställningen syftar främst till att uppmana parlamentet att undersöka och yttra sig om kommissionens långa handläggningstid och effektivitet när det gäller överträdelseförfarandena.

Framställaren undrar också hur lång tid det får ta innan ett överträdelseförfarande inleds efter ingivandet av ett miljöklagomål till kommissionen och hur lång tid kommissionen har på sig att dra en slutsats.

Framställningsutskottet är länken mellan unionsmedborgarna och EU:s institutioner. Genom unionsfördragen garanteras alla EU:s medborgare rätten att skriva till Europaparlamentet om olika problem i vardagen, så länge frågorna hör till Europeiska unionens verksamhetsområde. Mer information om utskottet och vad det gör med framställningarna hittar du här.

PETI-utskottets dagordning

Länk till direktsänding av mötet

Mer information:

Sara Ahnborg

Pressekreterare, Europaparlamentet
Tel. +32 228 34018
Mobilnummer : +32 498 98 13 36
sara.ahnborg@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera