Europaparlamentet godkänner EU:s frihandelsavtal med Japan

På onsdagen godkände Europaparlamentet EU:s frihandelsavtal med Japan. Det är det största bilaterala handelsavtal som någonsin förhandlats fram av Europeiska unionen.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, som antogs av kammaren med 474 ja-röster, 152 nej-röster och 40 nedlagda röster, kommer att avskaffa nästan alla tullavgifter på varor som exporteras från EU till Japan. Det är tullar som sammanlagt brukar innebära upp till en miljard euro i extra kostnader för EU:s företag varje år. Kammaren framhåller att detta avtal utgör en läglig signal till stöd för en öppen, rättvis och värde- och regelbaserad handel, ”i en tid med allvarliga protektionistiska utmaningar”.

Jordbruk, små och medelstora företag

Europaparlamentet understryker att handelsavtalet innebär betydande exportmöjligheter för EU:s företag. Jordbruksprodukter som t.ex. vin, nötkött, fläskkött, ost, choklad och kakor kommer att ges tullfritt tillträde till den japanska marknaden, antingen så fort som avtalet trätt i kraft eller efter en övergångsperiod. Känsliga EU-sektorer som t.ex. risproduktion är dock skyddade.

Handelsavtalet skyddar dessutom 205 europeiska geografiska beteckningar, vilket är särskilt viktigt för små och medelstora företag, som utgör 78 procent av de EU-baserade företag som exporterar till Japan. Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att snabbt inrätta relevanta kontaktpunkter för dessa företag, så att de kan börja dra nytta av handelsavtalet.

Järnväg, tjänster

Frihandelsavtalet innebär vidare att Japan öppnar upp sin marknad för offentlig upphandling inom järnvägssektorn och i de största japanska städerna för europeiska företag. Gränsöverskridande tjänster som t.ex. e-handel, sjötransporter och posttjänster kommer också att liberaliseras.

Arbetslagstiftningar

Europaparlamentet välkomnar att handelsavtalet garanterar ett starkt miljö- och arbetarskydd, det gemensamma åtagandet att effektivt genomföra Parisavtalet för att bekämpa klimatförändringar, och uppmanar både EU och Japan att bekämpa olaglig skogsavverkning. Kammaren framhåller samtidigt att Japan måste ratificera all relevant arbetslagstiftning som slagits fast av Internationella arbetsorganisationen.

På onsdagen godkände Europaparlamentet också det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, som syftar till att utvidga samarbetet från handel till andra sektorer, som t.ex. energi, utbildning, forskning, utveckling och arbetet med att bekämpa klimatförändringar och terrorism. Avtalet godkändes med 535 ja-röster, 84 nej-röster och 45 nedlagda röster.

Citat

- Dagens godkännande utgör en viktig milstolpe för en rättvis handel baserad på regler och värderingar, i en tid med ökad protektionism. Avtalet kommer att främja höga standarder och stärka den hållbara utvecklingen inom handelspolitiken. Europaparlamentet skickar ett väldigt progressivt budskap och kommer att fortsätta sitt arbete med att se till att EU:s största bilaterala handelsavtal verkligen fungerar för både medborgare och företag, sa föredraganden, den portugisiske socialdemokraten Pedro Silva Pereira.

Nästa steg

EU-ländernas regeringar i rådet väntas formellt godkänna handelsavtalet senare i december. Avtalet kommer därefter att träda i kraft den första februari 2019, eftersom Japans parlament redan har godkänt det. Det strategiska partnerskapsavtalet måste däremot godkännas av parlamenten i samtliga EU-länder för att kunna träda i kraft.

Bakgrund

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, som skrevs under den 17 juli 2018, skapar ett handelsområde som omfattar 600 miljoner människor, nästan en tredjedel av världens samlade BNP och omkring 40 procent av den globala handeln.

Förhandlingar med Japan om ett separat avtal om investeringsskydd pågår fortfarande.

Mer information
 
Den antagna texten kommer att finnas här (12.12.2018)
Videoinspelning med debatten (11.12.2018)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: "EU-Japan trade agreement (12.07.2018)
EU:s handel med resten av världen i siffror (nyhetsgrafik)


Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Pressansvarig Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
Tel: (+32) 2 28 31834
Mobil: (+32) 470 88 29 42
E-post: viktor.almqvist@europarl.europa.eu; press-sv@europarl.europa.eu

Taggar:

Prenumerera