Europaparlamentet på plats i Almedalen

Den 9 september är det val till EU:s ministerråd och om knappt ett år är det val till Europaparlamentet. På bordet ligger en rad tunga frågor som den blivande regeringen och våra svenska Europaparlamentariker väntas ta ställning till. Vem har ansvaret för den enskilda migranten som anländer till Europa? Ska EU:s försvarssamarbete fördjupas? Vilka frågor ska unionen ägna sig åt i framtiden och vem ska betala? Kom och diskutera dessa och andra frågor med oss i Europahuset i Almedalen.

Datum:1–2 juli
Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen 2, Visby
Program: Länk till hela programmet
Webbsändning: Vi sänder alla seminarier på Facebook. Länk till webbsändning.
Twitter: #EUiAlmedalen

Programmet

Söndag 1 juli

12.00–12.45 Den 9 september är det val till EU:s ministerråd – har du tänkt på det?

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M), Marie Granlund, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (S), Heidi Avellan, politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, Lars Ströman, politisk redaktör och ledarskribent, Nerikes Allehanda

13.00–13.45 Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva?

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M), Marie Granlund, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (S), Lena Mellin, politisk reporter och stf. ansvarig utgivare, Aftonbladet, Jonas Berggren, chef för Internationella Sekretariatet, Svenskt Näringsliv

15.00–15.45 Det globala säkerhetsläget – hur kan EU skydda oss?

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Soraya Post, Europaparlamentariker (FI), Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP)

16.00–16.45 Hur skyddar EU minoriteters rättigheter?

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Soraya Post, Europaparlamentariker (FI), Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP), Katherine Cash, rådgivare - religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

17.00–17.45 Fritt flöde av data i EU – den femte friheten?

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Daniel Sonesson, VD, SUP46 (Start-Up People of Sweden), Oscar Wåglund Söderström, kommersråd, stf. generaldirekör, Kommerskollegium, David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen, Darja Isaksson, digital strateg och ledamot i regeringens innovationsråd

Måndag 2 juli

09.00–09.45 EU:s nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Malin Björk, Europaparlamentariker (V), Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Anna Hedh, Europaparlamentariker (S), Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet. Moderator: Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

10.00–10.45 Klockan tickar – kan Europa enas om en hållbar asyl- och migrationspolitik?

Malin Björk, Europaparlamentariker (V), Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), Anna Hedh, Europaparlamentariker (S), Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP), Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet

11.00–11.45 Från klimatförändringar till konflikter – hur kan EU skydda oss?

Linnéa Engström, Europaparlamentariker (MP), Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), Björn-Ola Linnér, professor, Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, Robert Egnell, professor, Försvarshögskolan

12.00–12.45 Nollutsläpp i transportsektorn – hur når vi dit och hur kan EU bidra?

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP), Gustaf Engstrand, policyrådgivare, Tågoperatörerna, Henrik Littorin, t.f. generalsekreterare, Svenskt Flyg, Repr. för vägtransportsektorn (tbc)

14.00–14.45 Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva?

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP), Anna Hedh, Europaparlamentariker (S), Karin Enström, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (M), Jens Holm, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (V)

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera