Europaparlamentets ledamöter först att debattera EU:s långtidsbudget med Juncker

Idag kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till Europaparlamentet för att presentera kommissionens förslag till ny långtidsbudget.

Ledamöterna väntas ge sin syn på EU:s nästa långtidsbudget som börjar gälla år 2021 och på reformen av EU:s system för egna medel, det vill säga utgifts- och inkomstsidan i EU-budgeten.

Följ debatten direkt från kl. 13.00 (observera ny tid!) via livesändning #EUBudget #MFF #OwnResources

Mer information om Europaparlamentet och EU:s långtidsbudget.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Prenumerera