Handelsavtal mellan EU och USA - möjligheter och risker

Just nu förhandlar EU och USA om ett omfattande handelsavtal, TTIP, som ska skapa världens största frihandelsområde. Debattens vågor kring för- och nackdelarna med TTIP går höga, i Bryssel och i många av EU:s medlemsländer. Vad är senaste nytt och hur kan en enskild medborgare ta del av förhandlingarna?

Syftet med TTIP är att öka handeln och investeringar på båda sidor av Atlanten, och därigenom åstadkomma högre tillväxt och fler jobb. Men vad betyder egentligen TTIP för den svenska ekonomin och arbetsmarknaden? Hur påverkar det miljön och maten? Vad händer om en tvist skulle uppstå mellan ett företag och en stat kring en investering? Välkommen till Europahuset i Stockholm fredagen den 17 oktober för att delta i ett seminarium om möjligheterna och riskerna kring TTIP.

Tid: Fredagen den 17 oktober kl. 11.00-13.30 (lunchbuffé serveras)

Plats: Europahuset, Plan 6, Regeringsgatan 65, Stockholm.

Föranmäl dig: http://bit.ly/1wU5lbj

Seminariet kommer att TV-sändas, kom i tid!

11.00-11.15 Henrik Isakson från Kommerskollegium berättar om förhandlingarna.
11.15-11.45 Helena Jonsson från Lantbrukarnas Riksförbund och Örjan Brinkman från Sveriges Konsumenter och den europeiska konsumentorganisationen BEUC berättar om hur TTIP påverkar miljön, maten och konsumenten.
11.45-12.30 Lunchbuffé
12.30-12.50 Annette Magnusson från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut berättar hur man löser tvister inom ramen för TTIP.
12.50-13.30 Panelsamtal om förhandlingsläget i Europaparlamentet med våra Europaparlamentariker Malin Björk (V, GUE/NGL), Lars Adaktusson (KD, EPP), Christofer Fjellner (M, EPP) och Max Andersson (MP, De Gröna/EFA).


Du som är journalist kan välja att endast komma till en av delarna i seminariet. Europaparlamentarikerna finns även på plats efter seminariet för enskilda intervjuer eller kommentarer.

Taggar:

Prenumerera