Hej främling! vinner Europeiska medborgarpriset

Hej främling! har i år vunnit Europeiska medborgarpriset, Europaparlamentets pris för enastående européer.

I motiveringen till priset betonar juryn Hej främlings arbete för att skapa bättre ömsesidig förståelse och närmare integration i Sverige genom att mobilisera människor och föreningar.

"Att tilldelas Europeiska medborgarpriset 2017 känns helt fantastiskt! Superstort! Att vi genom det här priset uppmärksammas som ett föredöme gör oss oerhört stolta och glada. Vi hoppas i och med utmärkelsen kunna inspirera fler till att vidga sina vyer, bredda sina personliga nätverk och hitta rörelseglädje i vardagen. Sverige har under flera år stått under stor press i hanteringen av flyktingar och vi kan se att många länder runt om i Europa upplever liknande utmaningar. Vi är övertygade om att hälsofrämjande aktiviteter där etablerade invånare och nyanlända möts är ett framgångskoncept som går att applicera vart som helst i världen", säger Emma Arnesson, verksamhetschef på Hej främling.

Hej främling nominerades av Europaparlamentarikerna Olle Ludvigsson och Jens Nilsson (S).

"Sverige klarade den stora flyktingvågen tack vare de insatser som enskilda människor i civilsamhället gjorde tillsammans med Sveriges kommuner. Lokalsamhällets mobilisering var och är nödvändig. Hej främling är ett lysande exempel på hur engagemanget hos några individer kan skapa meningsfulla möten mellan svenskar och nyanlända flyktingar och därmed underlätta och påskynda integrationen", säger Europaparlamentariker Jens Nilsson.

En prisceremoni med utdelning av en hedersmedalj kommer att hållas senare i år i Östersund. Vinnarna från medlemsländerna kommer också att bjudas in till ett gemensamt evenemang i Bryssel i oktober.

Bakgrund
Det Europeiska medborgarpriset har delats ut sedan 2008 till medborgare eller organisationer som har bidragit till att främja ömsesidig förståelse och närmare integration mellan EU-invånare, underlättat för samarbete över gränser och mellan länder inom EU eller gett uttryck för värderingarna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Länk till Hej Främling! Pressbilder.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Mobil: 070-998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Kontaktuppgifter till Hej främling:

Emma Arnesson, verksamhetschef
Mobil: 070-2233941

Martin Machnow, pressansvarig
Mobil: 076-135 54 88
E-post: info@hejframling.se

Taggar:

Prenumerera