Inför toppmötet i Göteborg: Vad innebär EU:s sociala pelare för Sverige?

Hur går diskussionen i Europaparlamentet om den så kallade sociala pelaren? Vad tycker rege­ringen och de svenska aktörer som berörs av förslaget? Inför toppmötet i Göteborg tar vi pulsen på Europaparlamentarikerna Gunnar Hökmark (M) och Marita Ulvskog (S) samt statssekreterare Irene Wennemo och representanter för arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

Lika möjligheter på arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor, socialt skydd - vad kan och bör EU göra och vad ska medlemsländerna själva ansvara för? De frågorna kommer upp till diskussion vid det sociala EU-toppmötet i Göteborg den 17 november. En viktig utgångspunkt för toppmötet är EU-kommissionens förslag till europeisk pelare för sociala rättigheter, som just nu behandlas i Europa­parlamentet och i medlemsländerna.

Datum: Fredag den 10 november
Tid: Kl. 13.30–15.00 (registrering, kaffe och lunchmacka från kl. 13.00)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande:
Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)
Marita Ulvskog, Europaparlamentariker (S)
Irene Wennemo, statssekreterare (S) Arbetsmarknadsdepartementet
Laila Abdallah, internationell sekreterare Saco
Torbjörn Eklund, utredare Arbetsgivarverket
Ellen Nygren, ombudsman LO
Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige
Christina Rogestam, Sveriges delegat i AGE Platform Europe, SPF Seniorerna
Heidi Sandberg, politiskt sakkunnig Forum - Idéburna organisationer med social inriktning
Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist Svenskt Näringsliv

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera