Internationella kvinnodagen 2012: EU-medborgarna om lönegapet mellan kvinnor och män: ”EU måste agera”

Lönegapet mellan kvinnor och män hanteras bäst på EU-nivå. Det anser 47 procent av de européer som intervjuats i en nyligen genomförd opinionsundersökning beställd av Europaparlamentet. Men i frågan om hur problemet ska lösas, går åsikterna isär.

Nästan 70 procent av européerna ser lönegapet mellan likvärdigt kvalificerad kvinnor och män som utför likvärdigt arbete som ett allvarligt problem. Dock råder det delade meningar om vilken metod som är mest effektiv för att överbygga lönegapet; morot eller piska.

De intervjuade fick i undersökningen ta ställning till tre olika alternativ för att komma till rätta med löneskillnaderna. Fördelningen blev jämn mellan alternativen; 27 % vill underlätta möjligheterna för både kvinnor och män att arbeta också inom i de sektorer som domineras av det andra könet, 26 % vill se finansiella påföljder för företag som inte respekterar jämställdhet och 24 % förespråkar transparenta lönetrappor för alla företag.

På frågan om vilken nivå beslut om åtgärderna bäst ska tas på, svarar 47 % av de intervjuade att de helst ser att åtgärder vidtas på EU-nivå, 38 % att besluten ska tas på nationell nivå och 11 % att besluten ska tas på lokal nivå.

Föga förvånande ser kvinnor ojämställdheten, och lönegapet i synnerhet, som ett problem i större utsträckning än vad män gör. Tre av fyra kvinnor anser att lönegapet är ett allvarligt problem (76 %) medan motsvarande siffra bland männen är 62 %. Fler män (35 %) än kvinnor (21 %) anser att lönegapet inte är ett allvarligt problem.

På frågan om lönegapets utveckling de senaste tio åren, svarade 60 % att de trodde att skillnaderna hade minskat, medan 12 % trodde att de var oförändrade.

Undersökningen (Eurobarometern) gjordes på uppdrag av Europaparlamentet för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen den 8 mars 2012. Undersökningen är också ett sätt att bidra till det fortsatta arbetet för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Mer information om Eurobarometern hittar du här

För mer information kontakta:
Johanna Mattsson
Pressekreterare
E-post: johanna.mattsson@europarl.europa.eu
Telefon: 08-562 444 61
Mobil: 0709-98 96 41

 

Taggar:

Prenumerera