Pressinbjudan: EU i riksdagsvalet - presentation av ny studie

Hur förhåller sig partierna till frågor som den blivande regeringen ska besluta om i EU:s ministerråd? Välkommen på seminarium till Europahuset den 14 juni.

Riksdagsvalet i höst är också ett EU-val. På bordet i Bryssel ligger just nu en lång rad frågor som de partier som bildar regering efter valet ska besluta om. Frågorna berör till stor del samma områden som de som nu under sommaren oftast porträtteras som ”svenska valfrågor”, som t ex social trygghet, landsbygdsstöd, migrationsfrågor, miljöfrågor, lag och ordning, sjukvård, och försvar. Däremot skymtar de knappt förbi i den svenska politiska debatten. Är det ens möjligt för en intresserad väljare att bilda sig en uppfattning om alla dessa frågor och få en överblick över partiernas syn på dem?

En studie som genomförts av Maria Strömvik och Agnes Wiberg vid Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet visar att det är nästan omöjligt för en väljare att ta reda på hur partierna förhåller sig till kommande politiska beslut på EU-nivån. Trots att vi vet att besluten kommer att fattas av de partier som bildar regering efter valet, finns det därför ytterst få möjligheter för en väljare att väga in frågorna i sitt val av parti i riksdagsvalet.

På seminariet presenterar Maria Strömvik den webbplats som studien utmynnat i och som redogör för partiernas ofta bristande åsikter om ett 60-tal kommande beslut på EU-nivån.

Presentationen följs av ett panelsamtal med Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), Marie Granlund, Riksdagsledamot (S), EU-nämnden, Annika Ström Melin, journalist, Dagens Nyheter.

Datum: 14 juni 2018

Tid: Kl. 09.00-10.30 (Registrering och kaffe från 08.30)

Plats: Europahuset, plan 2 (Regeringsgatan 65, Stockholm)

Anmälan: http://europa.eu/!vF37bV 
Seminariet sänds på Facebook: https://www.facebook.com/EUkommissionen/

Seminariet arrangeras av Europaparlamentets kontor i Sverige, Europeiska kommissionen i Sverige och Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera