Pressinbjudan: Frihet för användare, skydd för skapare — hur nå balans på EU:s digitala marknad?

Den digitala revolutionen har satt EU:s upphovsrättsregler från 2001 ur spel. Hur ska reglerna moderniseras för att ge bästa förutsättningar för skapare och användare i en allt mer digital värld? Välkommen på ett seminarium i Europahuset den 14 oktober.

Den tekniska utvecklingen har lett till ökade möjligheter att kunna ta del av det internationella medieutbudet och att ta med sitt TV- eller musikabonnemang när man åker utomlands. Det finns ett stort behov av att hitta gemensamma regler över landsgränserna för att balansera intressena hos användarna och de som skapar det kreativa innehållet i musiken, litteraturen och på internet.

Under senare tid har EU-kommissionen lagt fram flera lagförslag som ska modernisera EU:s regler till det digitala samhället. Vad innebär de för upphovsmännen, distributörerna och konsumenterna?

 

Datum: Fredag 14 oktober
Tid: Kl. 10.00–11.30 med lunch efteråt (kaffe och registrering från kl. 09.30)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande:
Max Andersson, Europaparlamentariker (MP)
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter och den europeiska konsumentorganisationen BEUC
Alfons Karabuda, ordförande för Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) och den europeiska tonsättarorganisationen ECSA 
Johan Wullt, presschef vid EU-kommissionens representation i Sverige
Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor vid Svenskt Näringsliv
Susin Lindblom, förbundsdirektör för Dramatikerförbundet

 

Mer information ger:

Tiia Mustonen

Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070-998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera