Pressinbjudan: Mer valfrihet med nya upphandlingsregler?

Offentlig upphandling utgör en femtedel av EU-ländernas BNP. Det är dessutom ett viktigt verktyg för att nå olika samhällsmål. Nya EU-regler är på gång där den offentliga sektorn ska få väga in miljöaspekter och social hänsyn vid inköp av varor och tjänster.

I dag är lägsta pris enda krav. De nya reglerna innebär exempelvis att kommuner i större utsträckning kan betona kvaliteten på tjänsterna, en rättvis produktionsprocess eller större miljöhänsyn.

Just nu behandlar medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet förslaget och ett avgörande i Europaparlamentet väntas i januari. Blir det bättre, enklare, modernare? Välkommen till Europahuset i Stockholm för att delta i en diskussion om EU:s nya upphandlingsregler.

Datum: Fredag den 29 november
Tid: Kl. 09.30-11.00.
Registrering och kaffe med dopp från kl. 09.00
Plats: Europahuset, Plan 6, Regeringsgatan 65, Stockholm
Föranmälan och kontakt: therese.domisch@ep.europa.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

09.30–09.45 Hur ser spelplanen för offentlig upphandling ut idag? Kristoffer Sällfors, processråd, Konkurrensverket

09.45–10.15 Hur går arbetet med den nya lagstiftningen på EU-nivå? Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M, EPP), ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt Marita Ulvskog (S, S&D), ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi

10.15–11.00 Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken? Ulrica Dyrke (Företagarna), Olof Erixon (Svenskt Näringsliv), Stefan Holm (Almega) och Håkan Löfgren (LO) samt Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M, EPP) och Marita Ulvskog (S, S&D).

Taggar:

Prenumerera