Pressinbjudan: Säkrare godstrafik på schystare villkor i EU - Europaparlamentet visar vägen

Konkurrerar åkeriföretag i olika länder på samma villkor och hur påverkas trafiksäkerhet, miljö och de anställdas arbetsvillkor av nuvarande regler? Jens Nilsson (S), Europaparlamentets ansvarige för översynen av EU:s cabotageregler, bjuder in till ett samtal den 16 februari  för att diskutera vilka insatser EU och Sverige kan och bör göra.

Jens Nilsson har nyligen presenterat hur han vill att EU-reglerna för cabotage (transport av gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser) ska utformas för att stoppa utländska förare som kör illegalt i Sverige och andra länder. Inför nästa steg i arbetet önskar han synpunkter på förslaget. Välkommen att diskutera frågorna med Jens Nilsson och företrädare för åkeribranschen, regeringen och myndigheter.

Länk till betänkandet.

 

Datum: Fredag den 16 februari 2018

Tid: Kl. 10.00–11.30 med lunch efteråt (registrering från kl. 09.30)            

Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

 

Seminariet webbsänds här.

 

Medverkande

Jens Nilsson, Europaparlamentariker (S)

Mattias Andersson och Maria Åkerlund, utredare, Transportsyrelsen

Fredrik Engström, jurist, Sveriges Åkeriföretag

Magnus Falk, internationell politisk sekreterare, Transportarbetareförbundet

Antti Vainio, politisk sakkunnig åt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), Näringsdepartementet

 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Prenumerera