Pressinbjudan: EU och klimatanpassningen - hur påverkas den svenska skogen?

Vilken roll spelar jorden och skogen i EU:s klimatarbete? Just nu pågår diskussioner i Europaparlamentet om regler kring utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk. Hur kommer det svenska jord- och skogsbruket att påverkas av de nya reglerna? Välkommen på ett panelsamtal den 11 september i Europahuset.

Datum: Måndag den 11 september
Tid: Kl. 09.00–10.30 (registrering och kaffe från kl. 08.30)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande:

Linnéa Engström , Europaparlamentariker (MP)
Fredrick Federley , Europaparlamentariker (C)
Christofer Fjellner , Europaparlamentariker (M)
Jytte Guteland , Europaparlamentariker (S)
Sven Erik Hammar , ordförande för LRF Skogsägarna
Olof Johansson, Chef för Skogsskötsel och Miljö på Sveaskog
Oskar Larsson , enhetschef vid Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket
Mårten Larsson , skogsdirektör på Skogsindustrierna
Gustav Melin , VD för Svenska Bioenergiföreningen
Johanna Sandahl , ordförande för Naturskyddsföreningen

Bakgrund:

EU har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030. För närvarande pågår omfattande förhandlingar om EU:s fortsatta klimatpolitik. En viktig del gäller vilken roll som markanvändningen och skogsbruket ska spela i klimatomställningen. Vad innebär förslaget till den så kallade LULUCF-förordningen som snart kommer upp för avgörande i Europaparlamentet? Hur påverkas ett nordligt och skogrikt land som Sverige, vilka är möjligheterna och riskerna?

Mer information ger:

Markus Bonekamp

Chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Mobil: 070 - 998 96 94
Tel: 08 - 562 444 50
E-post: markus.bonekamp@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera