Pressinbjudan: EU och klimatanpassningen - hur påverkas den svenska skogen?

Vilken roll spelar jorden och skogen i EU:s klimatarbete? Just nu pågår diskussioner i Europaparlamentet om regler kring utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk. Hur kommer det svenska jord- och skogsbruket att påverkas av de nya reglerna? Välkommen på ett panelsamtal den 11 september i Europahuset.

Datum: Måndag den 11 september
Tid: Kl. 09.00–10.30 (registrering och kaffe från kl. 08.30)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande:

Linnéa Engström, Europaparlamentariker (MP)
Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna
Olof Johansson, Chef för Skogsskötsel och Miljö på Sveaskog
Oskar Larsson, enhetschef vid Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket
Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna
Gustav Melin, VD för Svenska Bioenergiföreningen
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

Bakgrund:

EU har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030. För närvarande pågår omfattande förhandlingar om EU:s fortsatta klimatpolitik. En viktig del gäller vilken roll som markanvändningen och skogsbruket ska spela i klimatomställningen. Vad innebär förslaget till den så kallade LULUCF-förordningen som snart kommer upp för avgörande i Europaparlamentet? Hur påverkas ett nordligt och skogrikt land som Sverige, vilka är möjligheterna och riskerna?

Mer information ger:

Markus Bonekamp

Chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Mobil: 070 - 998 96 94
Tel: 08 - 562 444 50
E-post: markus.bonekamp@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera