Pressträff med Anna Maria Corazza Bildt i Stockholm 13/3: EU:s nya vapenregler

Den 14 mars röstar Europaparlamentet om nya regler för kontroll och förvärv av vapen. Anna Maria Corazza Bildt (M), ansvarig förhandlare för Europaparlamentets största grupp EPP, bjuder in till en pressträff i Stockholm den 13 mars för att informera om vad som förändras i praktiken och vad direktivet betyder för legala vapenägare i Sverige.

 

Datum: Måndag 13 mars
Tid: Kl.10.00–11.00 (kaffe serveras från kl. 09.30)
Plats: Europahuset, 6 tr, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm
Anmäl er till: charlotte.nilsson@ep.europa.eu

Bakgrund:

Hösten 2015 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till förändringar i direktivet om kontroll av förvärv och innehav av vapen. I december nådde Europaparlamentet och ministerrådet en överenskommelse som antogs i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd den 26 januari. Innan medlemsländerna inför de nya reglerna i nationell lagstiftning, ska hela Europaparlamentet rösta om överenskommelsen den 14 mars. Direktivet fastställer vissa minimiförhållanden för spridningen av civila skjutvapen inom EU. Det handlar bland annat om regler för identifikation och spårning, försäljning, förvärv och innehav samt licensering och det europeiska skjutvapenpasset.

Länk till senaste pressmeddelandet.
Länk till mer information.

För ytterligare information:

Charlotte Nilsson
Pressansvarig hos Anna Maria Corazza Bildt
Tel: +46 70 862 80 05
E-post: charlotte.nilsson@ep.europa.eu

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070-998 96 27
Epost: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera