Om oss

European Spallation Source, ESS, kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science med neutroner, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Total investeringskostnad beräknas till 1,84 miljarder euro. Första spadtaget togs 2014. De första neutronerna förväntas produceras i slutet av årtiondet, och anläggningen planeras öppna för externa forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) inrättades i augusti 2015 och har 15 medlems- och observatörsländer.

Prenumerera