Almedalen 4 juli: Från partikelaccelerator till industri: Tar vi vara på högteknologisk spetskompetens?

European Spallation Source, MAX IV-laboratoriet och Science Village Scandinavia bjuder in till Almedalsseminarium under temat "Från vetefält till Big Science":

Tid: 4 juli 2013, kl. 10:00-11:00
Plats: Lilla salen, Högskolan Gotland/Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

ESS och MAX IV blir två världsledande forskningsanläggningar, men är redan idag två högteknologiska projekt, unika i ett svenskt sammanhang. Nya metoder och tekniker utvecklas löpande i de pågående projekten. Kan den komma svensk industri till godo?

Sverige är värdland för forskningsanläggningarna MAX IV, som invigs 2016, och ESS, med planerad byggstart 2014, och mellan dessa ska forskningsbyn Science Village Scandinavia förverkligas. Både ESS och MAX IV bygger på avancerad högteknologi, och involverar tusentals forskare och ingenjörer. I ett seminarium diskuterar vi:

• Vilken potential finns i högteknologiska forskningsanläggningar, i form av nya metoder och material?
• Är dessa tillämpbara för svensk industri?
• Vilka möjligheter och utmaningar ser svenska företag som är involverade i utveckling och byggnation?
• Hur säkrar vi teknik- och kompetensöverföring från avancerad högteknologi till näringsliv?
• Från accelerator till inkubator? År efter år ligger Sverige i topp i Europas innovationsranking, men kan innovationssystemet ta tillvara på avancerad FoU från Big Science?

MEDVERKANDE:
Åke Svensson, VD, Teknikföretagen
Pia Kinhult, Regiostyrelsens ordförande, Region Skåne
Ulrika Hallengren, VD, Fastighets AB ML4
Allen Weeks, Chef för kommunikation, externa relationer och industrisamarbete, ESS
Christer Bengtsson, Senior rådgivare utbildning, forskning & innovation, Svenskt näringsliv

Moderator: Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör, Sydsvenskan

    

For more information, please contact:

Marianne Ekdahl, Communications Officer Press & Politics, ESS. E-mail marianne.ekdahl@esss.se. Tel. 46 (0)46 888 30 66

BG Svensson, VD, Science Village Scandinavia AB. E-mail: bg.svensson@sciencevillage.com. Tel: 46 (0)706 98 20 21

Tutti Johansson Falk, Kommunikationschef, MAX IV-laboratoriet E-mail: tutti.johansson_falk@maxlab.lu.se. Tel: 46 (0) 766 32 33 26
    


FAKTA OM ESS:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli runt 30 bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med runt 60 svenska och utländska partnerlaboratorier, forskningsinstitut och universitet. Den pågående projekteringen övergår under 2013 i konstruktion, och första spadtaget beräknas tas 2014. ESS beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift med 22 experimentstationer 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 forskare från hela världen per år.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har 15 medlems- och observatörsländer.

Prenumerera