Almedalen 4 juli: Hur bygger vi en forskningsby från scratch?

European Spallation Source, MAX IV-laboratoriet och Science Village Scandinavia bjuder in till Almedalsseminarium under temat "Från vetefält till Big Science":


Tid:
4 juli 2013, kl. 11:00-12:00
Plats:
Lilla salen, Högskolan Gotland/Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Sverige är värdland för forskningsanläggningarna MAX IV, som invigs 2016, och ESS, med planerad byggstart 2014. Mellan dessa ska forskningsbyn Science Village Scandinavia förverkligas. Hur bygger vi en attraktiv och dynamisk forsknings- och innovationsmiljö på det som idag är en åker?

Med ESS och MAX IV får Sverige en unik chans att bygga upp en världsledande miljö för forskning och innovation. Men då krävs närhet till forskningsinstitut, laboratorier, R&D-intensiva företag, besökscenter, konferenslokaler och hotell och vi behöver attrahera internationella forskare och innovationsaktörer. I ett seminarium diskuterar vi:

• Hur attraherar vi internationella forskare, forskningsinstitut och innovationsaktörer till det som idag enbart är en åker?
• Hur utformar vi en forskningsby med hjälp av stadsplanering för att bli en mötesplats för de skarpaste hjärnorna och de vassaste idéerna?
• Hur skapar vi en miljö som ger maximal nytta tillbaka till samhället från dessa gigantiska forskningsinvesteringar?
• Vad kan vi lära från uppbyggnaden av andra forskningsbyar runt om i världen?

MEDVERKANDE:
Mats Helmfrid, Kommunstyrelsens ordförande , Lund
Eva Sjölin, Arkitekt & stadsplanerare, Science Village Scandinavia
Charles Edquist, Professor i innovationsforskning, CIRCLE, Lunds universitet
Christina Grundström, Assistant Professor of Industrial Marketing, Linköpings universitet
Mats Paulsson, Vice ordförande, PEAB
Helena Malmqvist, Chef för externa forskningssamarbeten, ABB Corporate Research
Christoph Quitmann, Direktör, MAX IV-laboratoriet
Moderator: Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör, Sydsvenskan

     

For more information, please contact:

Marianne Ekdahl, Communications Officer Press & Politics, ESS. E-mail marianne.ekdahl@esss.se. Tel. 46 (0)46 888 30 66

BG Svensson, VD, Science Village Scandinavia AB. E-mail: bg.svensson@sciencevillage.com. Tel: 46 (0)706 98 20 21

Tutti Johansson Falk, Kommunikationschef, MAX IV Laboratory. E-mail: tutti.johansson_falk@maxlab.lu.se. Tel: 46 (0) 766 32 33 26
     


FAKTA OM ESS:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli runt 30 bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med runt 60 svenska och utländska partnerlaboratorier, forskningsinstitut och universitet. Den pågående projekteringen övergår under 2013 i konstruktion, och första spadtaget beräknas tas 2014. ESS beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift med 22 experimentstationer 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 forskare från hela världen per år.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har 15 medlems- och observatörsländer.

Prenumerera