ESS Scandinavia blir idag European Spallation Source AB

Idag den 1 juli övergår ESS Scandinavia till det statliga bolaget European Spallation Source AB. Bolaget tar nu över ansvaret för att bygga forskningsanläggningen ESS i Lund, tillsammans med 16 europeiska länder.

European Spallation Source AB är ett statligt aktiebolag, upprättat av regeringen i april. Överföringen av personal och verksamhet från ESS Scandinavia, som fram tills 30 juni har varit ett sekretariat vid Lunds universitet, är nu slutförd. ESS AB tar nu över ansvaret för ESS-projektet.

- Övergången till bolag markerar en ny tillvaro för ESS-projektet. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Lunds universitet, som varit värd för ESS Scandinavias sekretariat och stöttat ESS-projektet under nästan tio år, säger Colin Carlile, VD för ESS AB.

 Styrelseordförande i ESS AB är Sven Landelius, tidigare VD för Öresundsbrokonsortiet. Idag är det tio år sedan Öresundsbron invigdes.

- Jag är mycket nöjd över att ESS AB fått en bra start. Den forskningsmiljö som vi ska bygga i norra Lund kommer att bli lika betydelsefull som Öresundsbron, säger Sven Landelius.

 Samtidigt som aktiebolaget tar över verksamheten, och ordet Scandinavia tas bort ur namnet, får ESS en ny grafisk profil och en ny logotyp.

- ESS är ett europeiskt projekt som nu går in i en ny fas, och det vill vi markera både genom att ändra namnet och ta på oss en ny visuell kostym, säger Colin Carlile.

European Spallation Source AB är idag helägt av den svenska staten, men samtliga partnerländer kommer att erbjudas delägarskap.

Byggstart för ESS planeras till 2013. Fram till dess arbetar ESS AB med projektplanering, teknisk design, tillståndsprocesser, rekrytering och uppbyggnad av den internationella ESS-organisationen.

 

För mer information, kontakta:

Colin Carlile, Director, colin.carlile@esss.se +46 761 33 33 9

Marianne Ekdahl, Communications Officer, marianne.ekdahl@esss.se +46-(0)46-222 83 8

Roger Eriksson, Communications Officer, roger.eriksson@esss.se +46-(0)46-222 67 18

 

FAKTA OM ESS:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli upp till 100 gånger bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett sameuropeiskt projekt liknande CERN i Génève. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som ska byggas i Lund, men ESS kommer att konstrueras, finansieras och drivas gemensamt av minst 16 europeiska länder. Den svenska regeringen har utlovat 35 procent av investeringskostnaderna på cirka 14 miljarder kronor och 10 procent av driftskostnaderna.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag helägt av den svenska staten. ESS AB har till uppgift att planera, projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta, driva och underhålla den kommande forskningsanläggningen ESS.

Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 europeiska forskare per år.

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har 15 medlems- och observatörsländer.

Prenumerera