ESS sluter avtal med E.ON

Överskottsvärme från forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) kommer att återvinnas till fjärrvärme och användas till uppvärmning av bostäder och kontor i omgivningen. ESS har slutit avtal med E.ON om att energibolaget ska förse anläggningen med bland annat kyla samt hantera spillvärme från anläggningen, som kommer att återvinnas till fjärrvärme. 

Avtalet innebär att E.ON ska förse ESS med kyla, renat vatten och tryckluft som behövs för forskningsanläggningen, samt även tillvarata överskottsvärmen från anläggningen, som istället för att släppas ut i luften kan användas till uppvärmning av bostäder och arbetsplatser i närområdet i lågtemperaturfjärrvärmenät. Detta gör ESS till en av världens mest miljömässigt hållbara forskningsanläggningar.

- En av anledningarna till att ESS placerades i Lund var våra ambitiösa hållbarhetsmål. Vi avser att sätta en ny standard för stora forskningsanläggningar och där är återvinningen av vår spillvärme avgörande. E.ON kommer att vara en utmärkt partner för ESS i vårt arbete för att bli en av de mest hållbara forskningsanläggningarna i världen, säger John Womersley, ESS Director General.

Forskningsanläggningen ESS, som baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla, kommer att innebära unika möjligheter för forskning inom en rad olika områden, till exempel energi, transport, life science och livsmedel. Spillvärmen uppstår när acceleratorn och andra delar av anläggningen kyls ner med helium och vatten i separata slutna system. I kylningsprocessen avges överskottsvärme som på ESS kommer att tillvaratas med hjälp av värmeväxlare och användas till fjärrvärme. Återvinningen av spillvärmen innebär inte bara en miljömässig vinst, det reducerar också anläggningens driftskostnader.

Avtalet med E.ON som är på 40 år, börjar gälla fullt ut från 2025, med en successiv upptrappning allteftersom forskningsanläggningens behov ökar. ESS ställer höga krav på säker leverans av den kyla som behövs för anläggningen, för att minimera risk för stopp i forskningen. 

- E.ON har varit med i processen för att ta fram ESS energikoncept, och vi har fortsatt ett spännande utvecklingsarbete framför oss kring denna energilösning, säger Kent Hedin, ESS Head of Conventional Facilities.

Spillvärmen från anläggningen har olika temperaturnivåer och kan användas för olika ändamål. ESS egna byggnader, bland annat laboratorier och kontor, kommer att värmas med överskottsvärme av lägre temperatur, medan annan spillvärme kommer att gå till lågtemperaturfjärrvärmenät som byggs i det omgivande Brunnshögsområdet. ESS har sedan tidigare ett avtal med Kraftringen om att tillvarata högtempererad överskottsvärme, som kommer att gå direkt till det befintliga fjärrvärmenätet i Lund.

För mer information:
Julia Öberg, ESS Press Officer, 46 46 888 33 11 / 46 (0)721 79 23 11 julia.oberg@esss.se 

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, som just nu byggs i Lund. European Spallation Source ERIC har för närvarande 15 medlems- och observatörsländer, med Sverige och Danmark som värdländer.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har för närvarande 13 medlemsländer.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Överskottsvärme från ESS ska återvinnas till fjärrvärme.
Twittra det här
ESS och E.ON sluter avtal om kyla och värme.
Twittra det här

Citat

En av anledningarna till att ESS placerades i Lund var våra ambitiösa hållbarhetsmål. Vi avser att sätta en ny standard för stora forskningsanläggningar och där är återvinningen av vår spillvärme avgörande. E.ON kommer att vara en utmärkt partner för ESS i vårt arbete för att bli en av de mest hållbara forskningsanläggningarna i världen.
John Womersley, ESS Director General
E.ON har varit med i processen för att ta fram ESS energikoncept, och vi har fortsatt ett spännande utvecklingsarbete framför oss kring denna energilösning
Kent Hedin, ESS Head of Conventional Facilities