Gymnasieelever lär om ESS

Elever i skånska gymnasieskolor får under våren lära sig mer om ESS-satsningen i Lund. Turnén är ett samarbete mellan European Spallation Source och Forskningsnätet Skåne.

Under turnén kommer Marie-Louise Ainalem, doktor i kemi, och Andreas Jansson, doktor i fysik, båda verksamma vid ESS, åka runt på skolor och berätta om vilken forskning som kan komma att utföras på ESS  och hur anläggningen ska byggas. 

Satsningen beräknas i första omgången nå omkring 700 gymnasieelever på S:t Petri skola i Malmö, Skolstaden i Helsingborg, Österlengymnasiet i Simrishamn och Hässleholms Tekniska Skola.

 

- ESS är högintressant för skolan, den som går på gymnasiet idag kanske rentav kommer att jobba där när verksamheten kommer igång på allvar kring 2020, säger Forskningsnätet Skånes verksamhetsledare, Olle Alexandersson. Eller kanske forska om inom nya material, life science eller något annat fält där ESS kommer till användning.

 

När ESS står klar blir den världens modernaste forskningsanläggning för forskning med neutroner inom en rad områden, som nya material, medicin, biologi och läkemedel. ESS kan liknas vid ett jättelikt mikroskop in i atomernas värld, och kommer att besökas av tusentals forskare varje år . Anläggningen som är ett stort internationellt samarbete där just nu 16 länder ingår, kommer att byggas i norra utkanten av Lund.

 

Forskningsnätet Skåne arbetar med att förbättra kontakten mellan forskarvärld och skola och öka förståelsen och intresset för forskning bland elever och lärare. Sedan starten på Österlengymnasiet 2000 har över 200 program genomförts. Verksamheten stöds av bland annat Region Skåne och Malmö stad. Den drivs av de fyra nämnda skolorna men når också ut till andra skånska skolor.


Torsdag den 3 februari 2011 hålls två föreläsningar, dit även media är välkomna:


kl 8.30 – 10.30 på S:t Petri skola, Fersens väg 1, Malmö

kl 13.15 – 15.15 på Skolstaden Nicolai, Studievägen 2, Helsingborg

 

För mer information, kontakta:

Olle Alexandersson, 040-30 46 10,  info@forskningsnatet.se, http://www.forskningsnatet.se

Marianne Ekdahl, Communications Officer Press & Politics, marianne.ekdahl@esss.se,   046-222 83 89

 

FAKTA OM ESS:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli upp till 100 gånger bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett sameuropeiskt projekt liknande CERN i Génève. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som ska byggas i Lund, men ESS kommer att konstrueras, finansieras och drivas gemensamt av minst 16 europeiska länder. Den svenska regeringen har utlovat 35 procent av investeringskostnaderna på cirka 14 miljarder kronor och 10 procent av driftskostnaderna.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av den svenska och den danska staten. ESS AB har tilluppgift att planera, projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta, driva och underhålla den kommande forskningsanläggningen ESS.

Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 europeiska forskare per år.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source, ESS, kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Total investeringskostnad beräknas till 1,84 miljarder euro. Första spadtaget togs 2014 och acceleratorn ska vara redo för provdrift 2019. Anläggningen planeras öppna för externa forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) inrättades i augusti 2015 och har 15 medlems- och observatörsländer.

Prenumerera