Henning Larsen Architects ska gestalta ESS, Europas största forskningsprojekt

Henning Larsen Architects har valts ut att gestalta forskningscentret European Spallation Source. I en stor, internationell arkitekttävling, korades två vinnare: Team Henning Larsen och Team BIG-Bjarke Ingels Group. I det slutliga avgörandet, valdes Henning Larsen ut för det kommande arkitektuppdraget.

European Spallation Source (ESS) är för närvarande Europas största forskningsprojekt. Anläggningen blir det världsledande forskningscentret för materialforskning och life science med neutroner.

Efter en internationell arkitekttävling, har ESS valt den danska firman Henning Larsen Architects för arkitektuppdraget att utforma den kommande ESS-anläggningen. Konceptet ansågs av juryn visa ”stor skicklighet och känslighet”, ett starkt campus-koncept, och en kombination av mänsklig och dramatisk skala.

Arkitektteamet som leddes av Henning Larsen Architects inkluderade flera företag: COBE ApS, SLA A/S, Buro Happold, NNE Pharmaplan och Transsolar. Teamet har nu fått uppdraget att ta fram den slutliga gestaltningen av ESS-området.

- Flexibiliteten, den mänskliga skalan och den campus-liknande utformningen i Team Henning Larsens koncept kommer att ge oss en utmärkt bas för en funktionell och variabel arbetsplats anpassad till forskarnas behov. Eftersom det kröns av en symbolisk byggnad, kommer det också att ge den glans som avspeglar det framtida ESS position i det europeiska forskningslandskapet, säger Colin Carlile, ESS VD.

- Jag är också mycket stolt över den mycket höga internationella kvalitet som genomsyrat samtliga fem inlämnade förslag. Den kreativitet, analys och skönhet som utvecklats av det stora antal ledande arkitekter, ingenjörer och landskapsarkitekter som deltog i tävlingen har varit imponerande. De kommer alla att ge oss inspiration i det kommande arbetet.

Processen att gestalta arkitektur och omgivande landskap på ESS-området är fortfarande i ett tidigt skede. Den slutliga arkitektoniska utformningen kommer att utvecklas under det kommande året som ett samarbete mellan ESS och Team Henning Larsen.

- Valet av arkitekt för gestaltningen av ESS är ett stort steg. Det innebär att vi kan starta den detaljerade planeringen av byggnationen som är nödvändig för att kunna gå framåt, säger Kent Hedin, byggchef på ESS.

Valet av Henning Larsen föregicks av en internationell arkitekttävling, i vilken två vinnare korades av juryn. Den andra vinnaren var det koncept som tagits fram av Team BIG-Bjarke Ingels Group. Juryn motiverade valet med att Team BIG:s förslag visade på ”en extraordinärt stark formgivningsidé, som integrerar byggnadskomplexet med det omgivande landskapet”, och detta på ett sätt som uttryckts i en ”symbolisk byggnad”.

Efter fortsatt bearbetande av de båda vinnande förslagen, i syfte att utvärdera i vilken mån de var praktiskt genomförbara, valde ESS slutligen Team Henning Larsen för arkitektuppdraget.

Arkitekttävlingen i korthet:

Den internationella arkitekttävlingen genomfördes under andra halvan av 2012, och valet av arkitektbyrån gjordes i februari 2013. Till tävlingen anmäldes ett stort antal team av erkända arkitektbyråer och landskapsarkitekter. De 24 arkitektteam som prekvalificerats, utvärderades och rankades av tävlingens jury. Denna valde ut fem arkitektteam, som bjöds in att delta i tävlingen genom att utarbeta förslag.

Tävlingsjuryns medlemmar valdes för att representera både ESS och de främsta intressenterna i närområdet:

  • Inga Hallén – arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadsdirektör Lund
  • Charlotte Lindström – teknisk direktör, Kristianstads kommun, vald att representera Region Skåne
  • BG Svensson – VD Science Village Scandinavia AB (f.d Lundamark AB)
  • Colin Carlile - VD ESS
  • Matti Tiirakari – Administrativ direktör ESS
  • Örjan Larsson – seniorkonsult vid ESS (f.d VD för Citytunneln)
  • Kent Hedin – byggchef ESS (f.d NCC:s projektchef för Turning Torso och för Malmö Arena)

Efter noggrann utvärdering av de inlämnade förslagen, valde tävlingsjuryn ut två vinnande förslag, inlämnade av Team BIG-Bjarke Ingels Group och av Team Henning Larsen Architects. Dessa båda förslag ansågs vara lika starka, men ha delvis olika kvaliteter.

Efter omarbetande av de vinnande förslagen för att studera i vilken mån de var praktiskt genomförbara, utvärderades de både nya förslagen på nytt. Utvärderingskriterierna var kvalitet, kostnad, flexibilitet, funktionalitet och föreslagen samarbetsmodell med ESS AB. Båda förslagen ansågs likvärdiga ur estetiskt hänseende, men Team Henning Larsens koncept fick högst betyg vad gäller kostnad, flexibilitet, byggtid och samarbetsmodell, och valdes därför ut för uppdraget att gestalta byggnader och omgivande landskap vid den kommande ESS-anläggningen.

Högupplösta pressbilder kan laddas ner från pressrummets bildbank på ESS hemsida:

http://europeanspallationsource.se/photos-images

På hemsidan finns även mer information om arkitektförslagen och tävlingen:

http://europeanspallationsource.se/architectural-design-competition

FÖR MER INFORMATION,
Vänligen kontakta

Professor Colin Carlile
VD och generaldirektör
Colin.carlile@esss.se
+46 761 33 33 99
Kent Hedin, Byggchef
Kent.hedin@esss.se
+46 (0)46 888 30 58
Marianne Ekdahl, Press & public
affairsansvarig
Marianne.ekdahl@esss.se

+46 (0)46 888 30 66

ESS I KORTHET:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli runt 30 bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med runt 60 svenska och utländska partnerlaboratorier, forskningsinstitut och universitet. Den pågående projekteringen övergår under 2013 i konstruktion, och första spadtaget beräknas tas 2014. ESS beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift med 22 experimentstationer 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 forskare från hela världen per år.

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har för närvarande 13 medlemsländer.

Prenumerera