Inbjudan till pressträff: ESS tillståndsansökningar inlämnade

I samband med att ESS lämnat in ansökningar till Mark- och Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, är media välkomna till en pressträff.

Vid pressträffen kommer information att ges om tillståndsprocessen och om de handlingar som lämnats in, och det kommer att finnas goda möjligheter att ställa frågor. Enskilda intervjuer kan också arrangeras efter pressträffen.

I pressträffen deltar:

Peter Jacobsson, Head of Health, Safety and Environment, ansvarig för ESS tillståndsprocess

Patrik Carlsson, Director for Accelerator and Target

Plats: ESS huvudkontor, Hus 205, Medicon Village, Tunavägen 24, Lund

Lokal: Linnéasalen

Tid: torsdag 29 mars kl 10.30

För mer information, kontakta:

Marianne Ekdahl, pressansvarig

E-post: Marianne.ekdahl@esss.se

Tel: 046-888 30 66

FAKTA OM ESS:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli upp till 100 gånger bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med svenska och utländska universitet och laboratorier. Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 europeiska forskare per år.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har 15 medlems- och observatörsländer.

Prenumerera