Mer än 300 forskare samlades i Berlin för att utforma ESS-forskning

I Berlin har mer än 300 forskare från hela världen samlats för att utforma den forskning som ska ske vid den kommande forskningsanläggningen European Spallation Source. Totalt har idéer från mer än 1000 forskare kanaliserats in i ESS-planeringen.

När ESS står färdigt 2019 blir forskningsanläggningen en av Europas största. Idag deltar 17 europeiska länder i planeringen av ESS-anläggningen, som blir världens främsta anläggning för avancerad materialforskning och life science med neutroner.

Besluten om vilken forskning som ska göras på ESS kommer att fattas under de närmaste åren. Idag används neutroner för avancerade studier på molekylnivå inom en mängd olika forskningsområden. För att ESS ska kunna bygga de experimentstationer som ger forskarna i framtiden de experimentella möjligheter de vill ha, måste forskningen planeras i en nära dialog med forskarsamhället.

Konferensen ”Science & Scientists at ESS”, som hölls 19-20 april i Berlin, var den största i en serie av konferenser, möten och workshops som hålls i syfte att fråga forskarsamhället vilka forskningsmöjligheter de vill se på ESS. På konferensen presenterades ett stort antal idéer och förslag för framtida vetenskapliga möjligheter och experimentstationer vid ESS.

- Här på konferensen har vi mött en imponerande bredd av vetenskapliga idéer och förslag på instrumentstationer, säger Dimitri Argyriou, forskningsdirektör på ESS. Vi har fått ta del av många, många förslag inom olika forskningsämnen och värdefulla, innovativa idéer som kommer att kanaliseras in i ESS vetenskapliga planering.

- Jag är mycket nöjd över att så många forskare är så ivriga att bidra till att bygga experimentella möjligheter vid ESS, särskilt med tanke på att ESS-projektet är i ett tidigt skede. Forskarna väntar inte bara passivt på att ESS ska invigas 2019, utan bidrar aktivt redan idag.

Under “Science & Scientists at ESS”-konferensen, kunde feedback från mer än 1000 forskare kanaliseras in i ESS-projektet. Förslag från mer än 100 forskargrupper om nya experimentstationer och om helt nya forskningsmöjligheter som ESS kan ge presenterades. Feedback gavs också från flera vetenskapliga symposier, där mer än 700 forskare deltagit och diskuterat vilken forskning som ESS är bäst lämpad för, inom bland annat livsmedelsteknik, ingenjörsvetenskap, biologiska material och materialteknik.

Konferensen arrangerades tillsammans med Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie, Berlin. HZB driver en av två anläggningar för forskning med neutroner i Tyskland, och är en av ett femtiotal laboratorier och forskningsinstitut som deltar i ESS-projektet.

- Tyskland har flest forskare som använder neutroner i världen, och har därför ett särskilt intresse av ESS-projektet. Det är självklart för Helmholtz-Zentrum Berlin att aktivt delta i planeringen av ESS, säger Anke Kaysser-Pyzalla, forskningsdirektör vid HZB.

För mer information, var vänlig kontakta:

Dimitri Argyriou, ESS Science Director. E-mail dimitri.argyriou@esss.se, Tel. 46-(0)46-888 30 32

Marianne Ekdahl, Communications Officer Press & Politics. E-mail marianne.ekdahl@esss.se, Tel. 46-(0)46-888 30 66

FAKTA OM ESS:

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaper

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli upp till 100 gånger bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med svenska och utländska universitet och laboratorier. Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 europeiska forskare per år.

Taggar:

Om oss

European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har för närvarande 13 medlemsländer.

Prenumerera