Tio europeiska företag belönades för sina innovativa bidrag till arbetet med att förebygga risker på arbetsplatserna.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) organiserade den elfte upplagan av tävlingen Goda praktiska lösningar, som flera hundra företag av olika storlekar från 29 länder i och utanför EU deltog i. I år belönade EU-Osha de bästa exemplen på samarbete mellan chefer och anställda för att förebygga risker.

Europeiska arbetsmiljöbyrån presenterade de tio vinnarna vid den europeiska konferensen "Small business and workplace safety and health: the challenge; the opportunity", som genomfördes i Dublin dagen efter Världsdagen för arbetsmiljö (den 28 april) av det irländska ordförandeskapet för EU. Detta var första gången som Europeiska arbetsmiljöbyrån delade ut gemensamma priser till både chefer och arbetstagare, i linje med den pågående kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv med temat ”Samverkan för att förebygga”.

"Det finns fortfarande företag i Europa som inte har insett fördelarna med att ha goda arbetsmiljöpolicyer, särskilt bland mikroföretagen och de små och medelstora företagen", sade EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek. "Den här tävlingen bevisade att också företag som bara har sju anställda, som en av de spanska pristagarna, kan ha innovativa förebyggande lösningar", tillade hon.

"Vi vill visa att de idéer och koncept som vinnarna av priset för god arbetsmiljöpraxis tagit fram kan användas i olika branscher och medlemsstater och i organisationer av olika typer och storlekar Genom att titta på innovativa lösningar och bästa praxis i Europa kan vi också lättare  vidareutveckla en arbetsmiljöpolitik för framtiden", säger László Andor, som är EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Vinnarna i den här upplagan av tävlingen förväntas visa prov på starkt ledarskap på arbetsmiljöområdet i kombination med aktivt deltagande från arbetstagarnas sida. De deltagande organisationerna hör hemma i vitt skilda sektorer, såsom hälso- och sjukvård, detaljhandel och jordbruk. I samband med prisutdelningen hade vinnarna tillfälle att dela med sig av god praxis, exempelvis hur antalet olyckor i den turkiska bilproduktionen har minskats, hur personalens välbefinnande ökade i ett finskt teknikföretag och hur irländska arbetstagare i mejeriindustrin kartlade risker i sin bransch och åtgärdade dem.

Samtidigt fick ytterligare tio företag hedersomnämnanden av Europeiska arbetsmiljöbyrån. I en ny broschyr som publiceras i dag presenteras de goda rutiner som de har infört.

Länkar:

EU-Oshas tävling Goda praktiska lösningar 2012–2013
Broschyr med pristagare och bidrag som fick hedersomnämnanden
Kampanjen "Ett hälsosamt arbetsliv"
Ordförandeskapets webbplats

Pristagare:

voestalpine Rotec Group (Österrike) för att ha utformat en arbetsmiljöstandard som omfattar flera länder, Atlantica Leisure Group Ltd (Cypern) för att ha minimerat antalet olyckor i hotellbranschen, Rigshospitalet (Danmark) för att ha förbättrat arbetsmiljön på ett stort sjukhus, Oy SKF Ab, Muurame-fabriken (Finland) för att ha ökat välbefinnandet för ett teknikföretags personal, ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Tyskland) för att ha skapat hälso- och säkerhetslösningar för företag i Hamburg, West Offaly Dairy Discussion Group (Irland) för att ha minskat farorna på mjölkproducerande gårdar, Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Nederländerna)för att ha ökat säkerhetsmedvetenheten hos gaffeltrucksförare, SONAE (Portugal) för att ha engagerat arbetstagare och chefer i ett detaljhandelsföretag i riskförebyggande åtgärder, PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Spanien) för att ha utvecklat en modell för förebyggande av risker i små företag och Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Turkiet)för att ha minskat antalet olyckor i bilproduktionen.

Hedersomnämnanden:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Österrike) för att ha uppmuntrat arbetstagarna att rapportera säkerhetsproblem, Lujatalo Oy (Finland) för att ha minskat den fysiska stressen i byggsektorn,   Armor SA (Frankrike) för att ha införlivat arbetsmiljötänkandet med företagets strategi, Hellenic Petroleum SA (Grekland) för att ha skapat en säkerhetskultur inom oljeraffineringen,  Construction Safety Partnership (Irland) för att ha ökat säkerheten på byggplatser, GE Healthcare Norway AS (Norge) för att ha gjort arbetsmiljön till en prioriterad fråga för arbetstagare och chefer, CEMEX Polska (Polen) för att ha förebyggt olyckor genom ledarskap, U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovakien) för effektiv rapportering om säkerhetsfrågor hos ett stort stålverk, Ascom d.o.o. (Slovenien) för att ha minskat de muskuloskeletala problemen inom tillverkningen och  Step Change in Safety (Storbritannien) för att ha ökat engagemanget hos arbetstagare inom de havsbaserade olje- och gasindustrierna. 

Pressfrågor
Birgit Müller - Internationell press
 +34 94 479 35 52 | news@osha.europa.eu

Marta Urrutia - Spansk press +34 94 479 57 46 | noticias@osha.europa.eu
Brenda O’Brien - Samverkanskontoret i Bryssel +32 2 401 68 59 |obrien@osha.europa.eu

Meddelande till redaktörerna

1. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att skapa säkrare, hälsosammare och produktivare arbetsplatser i Europa. Byrån analyserar, utvecklar och distribuerar pålitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och organiserar paneuropeiska informationskampanjer. Byrån inrättades av Europeiska unionen 1996 och har sitt huvudkontor i Bilbao i Spanien. Den samlar företrädare från Europeiska kommissionen, medlemsländernas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från samtliga 27 EU-länder och från övriga världen.

Nu kan du följa oss på Twitter, läsa byråns blogg och prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev OSHmail. Du kan också anmäla att du vill ha nyheter och information från Europeiska arbetsmiljöbyrån via RSS-kanalerhttp://osha.europa.eu

2. Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012–2013, ”Samverkan för att förebygga”är decentraliserad och utformad för att hjälpa nationella myndigheter, företag, organisationer, ledare, arbetstagare och deras företrädare samt andra berörda parter att samarbeta för att skapa ett sundare och säkrare arbetsliv. Kampanjen stöder ett brett urval av aktiviteter på nationell och europeisk nivå, bland annat nationella partnerskapsmöten och seminarier. Mindre företag är särskilt välkomna att delta.www.healthy-workplaces.eu

Media

Media

Dokument & länkar