EU:s vice ordförande till Sverige – Alla medborgare bjuds in till dialog

Vilket EU vill du leva i? Det är huvudfrågan när EU-kommissionen möter EU-medborgarna i hundratals medborgardialogerruntom i EU:s medlemsländer i samband med Europeiska medborgaråret 2013. EU:s vice ordförande Viviane Reding kommer till Sverige den 15 oktober för att tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker delta i ett samtal. Alla som vill delta kan nu anmäla sitt intresse via en nylanserad webbplats: www.md.eu-kommissionen.se

Huvudsyftet med de dialogmöten som EU-kommissionen genomför i varje medlemsland är att främja en dialog och debatt om EU:s framtid, om den ekonomiska krisen samt om de rättigheter och möjligheter vi har som EU-medborgare. EU-kommissionens viceordförande Viviane Reding kommer att närvara vid mötet för att lyssna och svara på frågor för att därefter ta med sig medborgarnas förslag och synpunkter tillbaka till EU:s beslutsprocess.

Övriga medverkande är EU-minister Birgitta Ohlsson, Europaparlamentariker samt Stockholms kommunstyrelses ordförande Sten Nordin. Närvarande beslutsfattare kommer framförallt att ha en lyssnande roll i aktiviteten som arrangeras av EU-kommissionen i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige i samarbete med Ungdomsstyrelsen, Regeringskansliet och Stockholms stad i Blå hallen på Stockholms stadshus.

350 deltagare i Blå hallen
Dialogmötet, som kommer att webbsändas, samlar 350 deltagare och 100 åskådare från hela landet i Blå hallen på Stockholms stadshus. Alla medborgare som är intresserade kan dessutom delta genom sociala medier. Samtliga inkommande frågor och kommentarer kommer att besvaras, och resultaten från mötet kommer att kommuniceras direkt till beslutsfattare på plats samt även sammanställas i en rapport till EU-kommissionen, Europaparlamentet och till lokala politiker.

Dialogmötet kommer att ge ett värdefullt bidrag i debatten om EU:s framtid, hur EU påverkar medborgarnas vardag samt tydliggöra kopplingen mellan det europeiska, det nationella och det lokala, säger Pernilla Baralt, press- och kommunikationschef.


Här kan du läsa mer:
Om medborgardialogerna runtom i EU <http://ec.europa.eu/europeandebate/index_en.htm>
Om medborgardialogen i Stockholm 15 oktober 2013 <http://ec.europa.eu/debatefuture-europe/citizens-dialogues/sweden/stockholm/index_en.htm>
Om EU-medborgarskapet <http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sv.htm>
Om Europeiska året för medborgarna < http://europa.eu/citizens-2013/>

För information eller kommentarer:
Pernilla Baralt pernilla.baralt@ec.europa.eu ( 46-8) 56 24 44 06
Johan Wullt johan.wullt@ec.europa.eu ( 46-8) 56 24 44 29

Europeiska kommissionens representation i Sverige har till uppgift är att informera allmänheten och medierna i länderna om vad som händer i kommissionen och vilka beslut som tas. Vice versa informerar representationen i Sverige till EU-kommissionen om vad som diskuteras och debatteras i Sverige. Representationen är uppdelad i: press-, media- och kommunikation; politisk rapportering, policy och språkfrågor samt administration. Sammanlagt har representationen drygt 20 heltidstjänster.

Europeiska kommissionens centrala uppgift är att söka förslag och lösningar som ligger i unionens intresse. Sveriges kommissionär heter Cecilia Malmström och är ansvarig för inrikes frågor i EU.

Taggar:

Dokument & länkar