Europolitan fördjupar sitt samarbete med GEAB The Phone House

Europolitan fördjupar sitt samarbete med GEAB The Phone House Europolitan har tecknat ett partneravtal med GEAB. Avtalet innebär att företagen fördjupar sitt samarbete kring försäljning av Europolitans tjänster och abonnemang. - Genom partneravtalet med GEAB stärker vi vår distribution betydligt. GEAB är en av de mest kompetenta säljkanalerna inom framför allt företagssegmentet, säger Tommy Sundström, vice VD Försäljning, Europolitan. Europolitan och GEAB har sedan tidigare haft ett avtal som reglerar GEABs försäljning och distribution av Europolitans tjänster och abonnemang. I syfte att fördjupa samarbetet mellan företagen har Europolitan och GEAB nu träffat en överenskommelse om partnerskap. Avtalet innebär bland annat att företagens gemensamma kunder nu får tillgång till ännu bättre service. Genom det nära samarbetet kommer även den framtida produktutvecklingen inom framför allt företagssegmentet att gynnas. - Avtalet med Europolitan innebär att vi förstärker vår satsning på avancerade tjänster för morgondagen. Europolitan ligger i framkanten när det gäller den tekniska utvecklingen inom GSM och mobil data och har därför mycket att tillföra våra kunder, säger Anders Maazon, VD för GEAB. GEAB levererar telekom- och IT-relaterade produkter och tjänster med hög kvalitet. Kedjan har 44 butiker och 210 anställda över hela Sverige. Kompetensen hos medarbetarna är hög och målet är att kunna leverera användarvänliga produkter som ligger långt framme när det gäller den tekniska utvecklingen. GEAB The Phone House ingår i The Phone House koncernen som har mer än 700 butiker runt om i Europa. - Europolitan är specialister inom företagssegmentet och GEAB är duktiga inom samma segment. Tack vare ett fördjupat samarbete oss emellan kan vi nu förstärka vår utveckling av avancerade tjänster med stor nytta för våra gemensamma kunder, säger Tommy Sundström, vice VD Försäljning, Europolitan. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar systerbolaget Europolitan Stores AB och börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, sysselsätter omkring 900 personer. För mer information se www.europolitan.se För mer information kontakta: Tommy Sundström, vice VD Försäljning, Europolitan AB, telefon 0708-33 15 10, e-post: tommy.sundstrom@europolitan.se Anders Maazon, VD, GEAB, Telefon 0705-92 60 00, e-post: anders.maazon@geab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar