Europolitan förstärker distributionen köper butikskedjan Ocom

Europolitan förstärker distributionen köper butikskedjan Ocom Europolitan köper Ocom, en butikskedja som specialiserat sig på tjänster och utrustning för mobil kommunikation. Ocom är med nio butiker och sextiotalet anställda södra Sveriges största butikskedja för mobil kommunikation. Köpet omfattar samtliga Ocoms nio butiker. Europolitan kommer att fortsätta att driva verksamheten med samma servicecenterkoncept och i Ocoms namn. - Ocom är ett välskött företag, har kunnig personal och är välkända och omtyckta för sin service. Europolitan och Ocom har många gemensamma kunder vilket är ett resultat av ett intimt samarbete under flera år. Genom förvärvet förbättrar vi servicen ytterligare för våra företags- och privatkunder i södra Sverige, säger Tommy Sundström, försäljningsansvarig på koncernnivå Europolitan Holdigs AB. Förvärvet omfattar Ocoms varumärke och affärsverksamhet, dock inte Ocoms fastighetsbestånd. Det drivs vidare av Ocoms förre ägare Bertil Ohlsson. Kontinuiteten i Ocom säkerställs genom att Ocoms VD Mirco Spolaor, fortsätter som VD i den nya regin och Ocoms förre ägare Bertil Ohlsson fortsätter i styrelsen för Ocom. I styrelsen ingår också från Europolitan Tommy Sundström, ordförande, samt Björn Forsberg och Anders Sjöholm. Europolitan erbjuder all Ocoms nuvarande personal fortsatt anställning i den nya regin. Ocom hade under 1999 en omsättning på cirka 150 miljoner. Företaget har idag tre butiker i Malmö, två i Helsingborg och en vardera i Lund, Trelleborg, Kristianstad och Halmstad. Ocoms specialitet är skräddasydda telekomlösningar för företag både när det gäller mobil kommunikation och fasta växlar. Europolitan övertar butikerna den 31 mars 2000. Förvärvet görs av Europolitan Holdings AB, moderbolag till operatören Europolitan AB och butikskedjan Europolitan Stores AB. Ocom kommer att drivas vidare parallellt med Europolitan Stores AB. Butikskedjornas inköp kommer att samordnas vilket ger större inköpsvolymer och därmed samordningsvinster. Europolitan Holdings AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, är moderbolag i Europolitankoncernen. Koncernen omfattar bl.a. GSM-operatören Europolitan AB, butikskedjan Europolitan Stores AB och internetkonsulten Doberman AB. Koncernen sysselsätter omkring 1000 personer. För mer information kontakta: Tommy Sundström, vice vd, Europolitan AB Telefon: 0708-33 10 15, e-post: tommy.sundstrom@europolitan.se Mirco Spolaor, vd, Ocom Telefon: 0708-40 40 40, e-post: mirco@ocom.se Bertil Ohlsson, Telefon: 040-18 98 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar