Europolitan Holdings AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2002/2003

Europolitan Holdings AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2002/2003 · Niomånadersrapport 25 januari, 2002 · Bokslutskommuniké 30 april, 2002 · Bolagsstämma 25 juni, 2002 · Kvartalsrapport för kvartal ett 8 augusti, 2002 · Halvårsrapport 18 oktober, 2002 · Niomånadersrapport 30 januari, 2003 · Bokslutskommuniké 30 april, 2003 Europolitan Holdings AB är moderbolag till mobilteleoperatören Europolitan Vodafone. Företaget driver ett GSM-nät i Sverige och har tillstånd att bygga tredje generationens mobilnät. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1 500 personer. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Majoritetsägare är Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings AB. Resterande 29 procent innehas av cirka 30 000 privata aktieägare, aktiefonder och försäkringsbolag. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner proportionellt antal kunder (efter ägarandel). För mer information se www.europolitan.se och www.vodafone.com För ytterligare information kontakta: Monica Enderstein, Investor Relations Manager, Europolitan Holdings AB Tel: 0708-33 18 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01330/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01330/bit0002.pdf

Dokument & länkar