Europolitan Holdings preliminära rapportdatum 2000/2001

PRESSMEDDELANDE - Stockholm 2000-01-11 Europolitan Holdings AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000/2001 Kvartalsrapport för fjärde 21 januari, 2000 kvartalet 1999 Bokslutskommuniké för 15 månader 28 april, 2000 (1999-01-01-2000-03-31) Bolagsstämma 20 juni, 2000 Kvartalsrapport för första 10 augusti, 2000 kvartalet (2001-04-01-2000-06-30) Halvårsrapport (2000-04-01-2000-09-30) 27 oktober, 2000 Niomånadersrapport (2000-04-01-2000-12-31) 26 januari, 2001 Bokslutskommuniké (2000-04-01-2001-03-31) 26 april, 2001 Europolitan-koncernen erbjuder trådlösa telekommunikationstjänster med inriktning på den svenska marknaden. Börsnoterade Europolitan Holdings AB är koncernens moderbolag med två helägda dotterbolag: Europolitan AB, en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet Europolitan Stores AB, med ett trettiotal butiker i ett flertal större svenska städer. Koncernen sysselsätter drygt 900 personer. Mer information finns på www.europolitan.se För ytterligare information kontakta: Monica Enderstein, Investor Relations, Europolitan Holdings AB Tel: 08-678 09 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00280/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar