Europolitan och Entra utvecklar mobil e-handel

Europolitan och Entra utvecklar mobil e-handel Europolitan och Entra har inlett ett samarbete kring utveckling och marknadsföring av såväl WAP-relaterade tjänster som SMS- och databaserade tjänster. - Samarbetet gör det möjligt att skapa avancerade och säkra finansiella mobila tjänster för till exempel handel över mobiltelefonen, säger Nils Carlsson, affärsutvecklingschef på Europolitan. Samarbetet mellan Europolitan och Entra regleras av två avtal - ett som behandlar utveckling och marknadsföring av WAP-relaterade tjänster och ett som reglerar SMS- och databaserade tjänster. Samarbetsavtalen gör det möjligt för Europolitan och Entra att skapa säkra mobila lösningar för finansiella transaktioner och finansiell information, som till exempel aktiehandel och banktransaktioner. Entra är den ledande leverantören av Internetlösningar vad gäller finansiella transaktioner och informationstjänster till de finansiella marknaderna i Norden. Företagets kunder är till exempel banker, försäkringsbolag, aktörer inom fondverksamhet och aktiehandel, låneinstitut, och finansbolag. - Avtalet med Entra innebär att vi breddar vårt tjänsteutbud betydligt. Entra har en spetskompetens och en erfarenhet inom den finansiella industrin, ett för oss nytt område, och tillsammans kan vi skapa framtidens mobila finansiella lösningar, säger Tomas Isaksson, VD och koncernchef för Europolitan. Mobil handel är ett för oss prioriterat område som vi tror starkt på framöver. Avtalet är ett led i vår strävan att göra människan helt mobil. Samarbetet skapar nya intressanta förutsättningar för utvecklingen på de finansiella marknaderna i Norden och Europa men även till helt andra branscher som i allt större utsträckning efterfrågar just erfarenhet från de finansiella marknaderna för utveckling av mobil e-handel. - Europolitan har mycket hög kompetens inom GSM och ligger långt framme vad gäller nya tekniska lösningar för mobil e-handel. Med 18 års ledande erfarenhet av att utveckla säkra och transaktionsintensiva lösningar till fler än 250 kunder inom bank och finans kan Entra i samarbete med Europolitan skapa stora värden i gemensam utveckling av framtidens mobila e-handelslösningar, säger Bo Nordlander VD och koncernchef för Entra. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB samt Europolitans systerbolag Europolitan Stores AB och Doberman AB, sysselsätter omkring 900 personer. Mer information finns på www.europolitan.se. Entra är ledande leverantör av e-finance lösningar med 250 kunder och 700 anställda i de nordiska länderna. År 2002 ska Entra vara "the leading e- finance partner in Europe", omsätta 2.000 Mkr och vara 2.000 anställda. Besök även www.entra.se för ytterligare information. För mer information kontakta: Nils Carlsson, chef affärsutveckling, Europolitan AB, telefon: 0708-33 14 47, e-post: nils.carlsson@europolitan.se Bo Nordlander, VD och koncernchef, Entra Data AB telefon: 0709-790 759, e-post: bo.nordlander@entra.se Christian Schriever-Abeln, marknads och IR direktör, Entra Data AB telefon: 0709-790 490, e-post: csa@entra.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar