Europolitan och Kipling i samarbete om WAP-tjänster

Europolitan och Kipling i samarbete om WAP-tjänster Europolitan och Kipling Information Technology har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar utveckling och försäljning av WAP-tjänster och andra mobila informationslösningar. Avtalet mellan Europolitan och Kipling Information Technology reglerar det framtida samarbetet kring olika mobilt anpassade informationslösningar, och innebär att företagen skapat sig en plattform för utvecklingen av WAP- tjänster. Samarbetet innefattar både intranät-, extranät- och Internetbaserade lösningar och gör det alltså möjligt både för företag att föra ut information till sina kunder eller medarbetare, och för privatpersoner att komma åt olika typer av publik information via sin WAP-telefon. - Tack vare Europolitans kunnande inom mobiltelefoni och Kiplings kunskaper om olika telekomrelaterade lösningar kan vi skapa skräddarsydda tjänster med stor kundnytta för våra gemensamma kunder, säger Gustaf Ekberg, VD på Kipling Information Technology. Nyttan med olika typer av mobila informationslösningar är flera. Mobila informationstjänster gör det möjligt att anpassa information efter användarens unika behov och förmedla denna på ett säkert sätt. Användaren kan dessutom befinna sig var som helst när han tar del av informationen, vilket innebär att han kan effektivisera och förenkla både sin vardag och sitt arbete. Mobila informationstjänster kan även kombineras med olika tjänster för positionering. - Avtalet med Kipling innebär att vi nu tar ytterligare ett steg mot vår vision om en framtid där all personlig telekommunikation är trådlös, säger Mikael Kluge, marknadschef på Europolitan. Kipling är ett oberoende konsultföretag inom telekom. Företagets affärsidé är att erbjuda telekomkompetens och mjukvarusystem till telekommarknaden. Verksamheten bedrivs i två dotterbolag; Kipling Information Technology AB med kontor i Telecom City (Karlskrona), Lund, Göteborg och Stockholm, samt Kipling Information Technology Ltd med kontor i London. Kipling är sedan juni 1998 noterat på Nya Marknaden. Mer information finns på www.kipling.se. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar systerbolaget Europolitan Stores AB och börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, sysselsätter omkring 900 personer. Mer information finns på www.europolitan.se För mer information kontakta: Mikael Kluge, marknadschef, Europolitan AB, Tel: 0708-33 12 05, e-post: mikael.kluge@europolitan.se Gustaf Ekberg, VD, Kipling Information Technology AB, Tel: 0709-37 95 36, e-post: gustaf.ekberg@kipling.se Lotta Hansson, pressinformatör, Europolitan AB, Tel: 0708-33 13 51, e-post: lotta.hansson@europolitan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar