Europolitan säljer nätkapacitet till LunarStorms webbplatsen för ungdomar

Europolitan säljer nätkapacitet till LunarStorms webbplatsen för ungdomar Europolitan och LunarWorks har slutit ett långsiktigt avtal om s. k. service provisioning. LunarWorks driver LunarStorm, en webbplats för ungdomar och har där på kort tid lyckats attrahera drygt 650 000 medlemmar. LunarStorm får genom avtalet möjlighet att marknadsföra och sälja mobiltelefonitjänster till sina medlemmar under eget varumärke. - Genom samarbetet kan LunarStorm erbjuda mobila teletjänster och samtidigt fylla ett behov av rörlighet och kommunikation för sina medlemmar, säger Anders Sjöholm, ansvarig för affärsområdet Nätaffärer på Europolitan. LunarStorm har ca 10-15 medlemmar i varje svensk gymnasieklass, vilket gör LunarStorm till en mycket attraktiv samarbetspartner för oss. För Europolitan innebär samarbetet att vi ökar trafiken i nätet vilket ger oss ökade intäkter och högre avkastning på våra investeringar i infrastruktur. LunarWorks kommer att börja marknadsföra sina mobila tjänster under året. - LunarStorm tillgodoser grundläggande mänskliga behov, se-synas- kommunicera. Undersökningar bland våra 650 000 medlemmar visar på en mycket stark önskan att koppla ihop LunarStorm med mobiltelefonen, säger Kjell Sallén, VD för LunarWorks. Ungdomarna vill veta vad som händer runt omkring dem som personer och besöker därför LunarStorm flera gånger per dag. Samarbetet med Europolitan innebär att vi kan erbjuda tjänster som gör att våra medlemmar kan kommunicera ännu tätare med sitt LunarStorm - ungdomarnas egen mobiloperatör, avslutar Kjell Sallén. Europolitan är en svensk GSM-operatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster. Europolitangruppen omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, samt dotterbolagen Europolitan AB, Europolitan Stores AB, Ocom AB, Doberman AB och Mobile Relations AB. Koncernen sysselsätter omkring 1300 personer. www.lunarstorm.se är Sveriges största webbcommunity, chat- och ungdomssajt. LunarStorm har över 650 000 medlemmar ett år efter lanseringen. Sajten besöks dagligen av minst 100.000 unika besökare. För de flesta av Sveriges ungdomar är LunarStorm lika självklart som mobiltelefoner och rent dricksvatten. 55 procent av Sveriges 15-18 åringar är medlemmar i LunarStorm. För mer information kontakta: Johan Holmgren, informationsansvarig, Europolitan Telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@europolitan.se Kjell Sallén, VD, LunarWorks Telefon: 0708-40 25 40, e-post: kjell.sallen@lunarworks.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01110/bit0001.pdf

Dokument & länkar