Europolitan satsar på GPRS för mobila informationstjänster

Europolitan satsar på GPRS för mobila informationstjänster Europolitan har beslutat att bygga ett komplett GPRS-nätverk. Beslutet att satsa på GPRS är ett viktigt steg i utvecklingen mot nya användningsområden för mobila informationstjänster. GPRS är även en milstolpe i utvecklingen mot tredje generationens mobilsystem och mobila multimediatjänster. Med GPRS får Europolitans kunder på sikt tillgång till helt andra tjänster än idag. Den största kundfördelen ligger i möjligheten att ständigt vara uppkopplad mot till exempel Internet eller företagets intranät. Detta är möjligt genom att GPRS skickar paketförmedlad data. Enligt avtalet med Nokia kommer leverans av systemet inledas i slutet av 1999 och en full uppgradering av hela Europolitans nät beräknas vara klar under nästa år. Europolitans beslut att satsa på GPRS är ett led i företagets tydliga strategi att driva på teknikutvecklingen för att kunna erbjuda sina kunder de mest användbara mobila tjänsterna. - Europolitan valde GPRS-tekniken eftersom den är ett naturligt steg i vår utveckling av trådlösa datatjänster. Vi hoppas att vårt beslut att satsa på GPRS kommer att driva på utvecklingen hos telefontillverkarna så att våra kunder snart till fullo kan dra fördel av tekniken. Alternativet, att vänta på telefontillverkarna, tror vi försenar utvecklingen. Det är viktigt att såväl operatörer som telefontillverkare parallellt driver på utvecklingen, säger Magnus Forsbrand, teknisk chef, Europolitan AB. Redan idag leder Europolitan utvecklingen av höghastighetsdata över mobilnätet och lanserade nyligen Europolitan Data 43k, där man som första operatör i världen erbjuder hastigheter på upp till 43 kbit/s. GPRS är ytterligare ett steg i ambitionen att ständigt ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. - Med GPRS-tekniken tas nästa steg mot vår vision om en framtid där all personlig telekommunikation är mobil, säger Tomas Isaksson, VD och koncernchef för Europolitan. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar systerbolaget Europolitan Stores AB och börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, sysselsätter omkring 900 personer. Mer information finns på www.europolitan.se För mer information kontakta: Mikael Kluge, marknadschef, Europolitan AB, telefon 0708-33 12 05, e-post: mikael.kluge@europolitan.se Magnus Forsbrand, teknisk chef, Europolitan AB, telefon 0708-33 10 41, e-post: magnus.forsbrand@europolitan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar