Europolitan Vodafone erbjuder Sveriges alla mobiltelefonanvändare Sagan om Ringen-tjänster

Europolitan Vodafone erbjuder Sveriges alla mobiltelefonanvändare Sagan om Ringen-tjänster Som enda operatör i Sverige har Europolitan Vodafone rättigheter att erbjuda mobila tjänster inför årets stora filmhändelse - Sagan om Ringen. Tjänsterna består bland annat av ringsignaler, bildmeddelanden, logotyper och spel kopplade till den fantastiska berättelsen. Tjänsteutbudet är tillgängligt för alla mobiltelekunder, oavsett vilken operatör man har. Tjänsteutbudet för Sagan om ringen finns samlat på kampanjsajten www.saganomringen.net. Där kan man direkt via SMS-kommandon börja resan mot ett mer magiskt mobiltelefonliv. Europolitan Vodafones strategi att erbjuda sina tjänster även till andra operatörers kunder är ett nytt grepp i Sverige. - En öppen marknad där mobiltelefonanvändarna fritt kan välja mellan olika tjänsterbjudanden gynnar marknaden som helhet och även oss som enskild mobiloperatör, säger Mikael Kluge, ansvarig affärsområdet Mobilt Internet, Europolitan Vodafone. Vi kommer dock i framtiden alltid att erbjuda vissa tjänster exklusivt till våra egna kunder parallellt med ett utbud av tjänster oberoende av operatörstillhörighet. - Vi kommer att se mer av denna typ av tjänster för mobiltelefoni som bygger på trender eller händelser i samhället, säger Mikael Kluge, ansvarig för affärsområdet Mobilt Internet på Europolitan Vodafone. I detta fall rör det sig om lanseringen av en film, andra områden där vi har möjlighet att skapa mobila tjänster kan till exempel vara större musik- och sporthändelser. Och med 3G, som ger oss större kapacitet i mobiltelenätet, blir det ännu mer spännande. Då kan vi skapa tjänster som även innehåller rörliga bilder och ljud. Europolitan Vodafone har tagit fram tjänsterna för Sagan om Ringen i samarbete med det finländska innehållsföretaget Riot Entertainment som har som affärsidé att skapa mobila erbjudanden kring starka varumärken. Produktionsbolaget bakom filmen, New Line Cinema, har funnits med i arbetet kring varumärkesfrågor och liknande. Europolitan Vodafones bolag för mobila Internettjänster Mobile Relations har också deltagit i utvecklingen. För mer information kontakta: Europolitan Vodafone Mikael Kluge, ansvarig affärsområdet Mobilt Internet Telefon: 0708-33 12 05, e-post: mikael.kluge@europolitan.se Riot Entertainment Jere Teutari, Marketing Manager Telefon: +358 50 35 99 666, e-post: jere.teutari@riot-e.com www.riot-e.com Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är fokuseringen på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafones moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner kunder (proportionellt antal kunder, beräknat efter ägarandel). www.europolitan.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00680/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar