Europolitan Vodafone uppfyller PTS krav - nät för 3G igång i Karlskrona

Europolitan Vodafone uppfyller PTS krav - nät för 3G igång i Karlskrona Nu under morgonen invigde Europolitan Vodafone sitt nät för 3G i Karlskrona. Därmed uppfyller Europolitan Vodafone enligt sin bedömning Post- och Telestyrelsens (PTS) krav på allmänt tillgängligt 3G-nät från och med 1 januari 2002. - Vi tillhandahåller nu fungerande basstationer i Karlskrona. Därmed gör vi bedömningen att vi lever upp till det krav på utbyggnadstakt av 3G- nätet som PTS satt upp inför 1 januari 2002, säger Jon Risfelt, vd och koncernchef för Europolitan Vodafone. Det nyinvigda nätet, som levereras av Nokia, täcker större delen av Karlskrona. Arbetet med nästa generations mobiltelefonnät går enligt planerna och det är till stor del fråga om ett pionjärarbete i och med att Sverige är tidigt ute med 3G. Redan i början av november gjorde tekniker från Nokia och Europolitan Vodafone samtal i 3G-nätet. - Därför finns det en del utmaningar som får sina lösningar under resans gång, säger Jon Risfelt. Det är otroligt spännande och stimulerande att vara med i ett utvecklingsarbete som kommer att lägga grunden för Sverige som ett fortsatt framgångsrikt telekomland. Även tjänsteutvecklingen pågår för fullt och redan idag finns tjänster för mobilt Internet som förenklar vardagen för såväl privatkunder som företag. - Det handlar om att flytta ut en del av det vi gör vid datorn till mobiltelefonen. Allt fler upptäcker möjligheten och nyttan att ha e-post till mobilen, att följa vad som händer genom att till exempel läsa nyheter via wap, beställa biljetter från mobilen eller för företagen att effektivisera för medarbetarna genom att göra affärskritisk information tillgänglig från fältet, säger Jon Risfelt. För mer information kontakta: Magnus Forsbrand, vice vd, Europolitan Vodafone Telefon: 0708-33 10 41, e-post: magnus.forsbrand@europolitan.se Johan Holmgren, informationsansvarig, Europolitan Vodafone Telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@europolitan.se Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är fokuseringen på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafons moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholms-börsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter med över 200 miljoner mobilteleanvändare. www.europolitan.se och www.vodafone.com. Bakgrund 3:e generationens mobiltelefoni, UMTS, är en utveckling av GSM och gör det möjligt att skicka större mängder information trådlöst via mobilnätet. Med 3G kommer kunden att kunna skicka och ta emot bilder, komma åt intranät, Internet eller databaser direkt från mobiltelefonen. Mobiltelefonen blir ett kommunikationsverktyg som inte bara kommer att innehålla en telefon, utan även dator, kamera, kalender, radio och MP3- spelare. Bilder fria för publicering finns att hämta på http://www.europolitan.se/124.euro. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00870/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar