Europolitans trådlösa kontor underlättar Frontecs expansion

Mobiltelefoni underlättar Frontecs expansion Avskaffar fasta arbetsplatser med hjälp av "Det trådlösa kontoret" Med hjälp av GSM-telefoner och Europolitans tjänst "Det trådlösa kontoret" har IT-konsultföretaget Frontec avskaffat fasta arbetsplatser på kontoret i Göteborg. Varje konsult nås på en enda anknytning, både på det egna kontoret och hos sina kunder. Frontec har idag inga fasta telefoner. Frontec är ett konsultföretag, vars breda utbud sträcker sig från verksamhets-, system- och produktutveckling till integration och drift av nätverk. Företaget har 900 1000 anställda varav 900 i Sverige och växer snabbt. Kontoret i Göteborg har 350 medarbetare. De befinner sig ofta hos sina kunder och behöver inte egna rum varje dag. Europolitans tjänst "Det trådlösa kontoret" har gjort det möjligt för det växande företaget att dra ner på kontorsutrymmet. Genom ett system med rullhurtsar, bärbara datorer och mobiltelefoner kan nu kontorsytorna användas effektivare. Idag beräknas tre medarbetare dela på två arbetsplatser samtidigt som konsulterna, tack vare mobiltelefonerna, blir mer tillgängliga för sina kunder. - Det trådlösa kontoret gör oss tillgängligare och vi kan därmed ge kunderna bättre service, säger Thomas Lindgren, personalchef på Frontec i Göteborg. Frontec är verksamma i teknikens framkant. Det är därför också profilerande för oss att vara ett av de första svenska företagen som bygger ett helt trådlöst kontor med GSM-teknik. Mobiltelenätet i Frontecs kontor är uppbyggt av GSM 1800-utrustning. Medarbetarna använder dualbandtelefoner som automatisk väljer att kommunicera på det frekvensband som finns tillgängligt. Nätet omfattar en zonlösning som bygger på olika debiteringar beroende på varifrån medarbetaren ringer. Frontecs kontor räknas som hemmazon. Vistas medarbetaren utanför hemmazonen debiteras en annan avgift för samtalet. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar systerbolaget Europolitan Stores AB och börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdnings AB, sysselsätter omkring 750 personer. Frontecs affärsidé är att med en för IT-branschen unik kombination av teknisk och administrativ kompetens erbjuda programprodukter och konsulttjänster, som förkortar ledtider i kundernas verksamhet och projekt. Frontec har mer än 1000900 medarbetare på 19 kontor i elva länder. Utanför Sverige finns dotterbolag och representation i Australien, England, USA, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Singapore och Kina. Inräknat partners och installationer så finns Frontec representerat i över 50 länder. ------------------------------------------------------------ För mer information kontakta: Robert Nilsson, försäljningschef företag, Europolitan AB, tel. 0708-331 412, robert.nilsson@europolitan.se Henrik Rosendahl, marknadschef företag, Europolitan AB, tel. 0708-331 085, henrik.rosendahl@europolitan.se Thomas Lindgren, personalchef, Frontec, tel. 031-707 10 01, thomas.lindgren@gbg.frontec.se Mer information om Europolitan finns på företagets hemsida på Internet: www.europolitan.se