Marknadsmeddelande 146/18 – Handeln i ADONnews Sweden AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight Stock Market återupptas handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie ADON idag den 11 juni 2018 kl. 13:00.

Information om aktien:
Kortnamn: ADON
ISIN-kod: SE0005936226
Orderbok-ID: 4119
CFI: ESVUFR
FISN: ADONNEWS/SH
Organisations nr: 556927-9242
LEI: 254900NLCPBKN4CHHE33 

Stockholm den 11 juni 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.