Everysport Media Group förvärvar InnebandyMagazinet och utökar satsning på slutkundsintäkter

Everysport Media Group (publ.) (ESMG) meddelar att bolaget förvärvar Innebandymagazinet, Sveriges ledande mediasajt för innebandy. Genom inkråmsköpet förstärker bolaget sin position inom sportrelaterad media och slutkundsintäkterna växer genom 3 000 köpande kunder. 


- Innebandymagazinet är ett nav för svensk innebandy och har byggt en produkt baserad på högkvalitativt content som är ett måste för dess användare. Med över 3 000 premium-köpare har man även lyckats komplettera en redan framgångsrik annonsaffär vilket skapar ett fint överskott i verksamheten, säger Everysport Media Groups VD Hannes Andersson.

ESMG förvärvar InnebandyMagazinet genom ett köp av inkråmet av Fit Media Kommanditbolag. Affären beräknas tillföra ESMG en årlig omsättning om ca 3 Msek och förväntas bidra med en framtida positiv resultatpåverkan om ca 0,7 Msek per år. Ingen initial köpeskilling utgår. En kontant tilläggsköpeskilling kan komma att utgå, baserat på överskottet som levereras under de närmsta 12 månaderna. Förväntad tilläggsköpeskilling är 0,8 Msek. Tillträde sker från och med 12 april.

- Att InnebandyMagazinet nu blir en del av ESMG ser jag som ett viktigt steg för att produkten ska kunna växa till nästa nivå, både i annonsintäkter och i antal prenumeranter. Vi kommer till en koncern som tror stenhårt på kvalitetsinnehåll och som bevisligen redan lyckats med de största varumärken inom sportmedia, säger InnebandyMagazinets VD Martin Zetterstedt.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736  56 25
mail:
hannes.andersson@esmg.se

Martin Zetterstedt, Fit Media KB, tel: +70 70 719 12 80, 
mail:
martin@innebandymagazinet.se  


Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 14.30.

Prenumerera