Kompletterande information kring förvärv

Bolaget önskar komplettera tidigare pressmeddelande med nedanstående information:

Säljaren Christer Invest AS har enligt aktieöverlåtelseavtalet en lock up om 12 månader där Christer Invest endast får sälja 500 000 aktier i slutet av varje kvartal från den 1 november 2016. Christer Invest har dock rätt att sälja samtliga aktier efter skriftligt godkännande av Everysport Media Group AB alternativt att tredje part förvärvar samtliga aktier i Everysport Media Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Karling, VD, Everysport Media Group AB                          
E-post: gustaf@esmg.se                                 
Tel: +46 070-7662680                                      
Webb: www.esmg.se                                          

Prenumerera

Dokument & länkar