DELÅRSRAPPORT JAN - MARS 1999

DELÅRSRAPPORT JAN - MARS 1999 Evidentias vinst efter skatt 56 (55) Mkr Det börsnoterade Evidentia Fastigheter AB (publ) uppvisar för första kvartalet 1999 ett resultat efter skatt på 56 (55) Mkr. Fastighetsrörelsens resultat ef- ter avskrivningar uppgår till 21 (24) Mkr och bilrörelsens resultat till 4 (1) Mkr. I koncernens resultat ingår vinst vid försäljning av en kontorsfastighet i Amsterdam med 45 Mkr. Förra året ingick en reavinst vid aktieförsäljning på 48 Mkr. Bolagets finansiella ställning har stärkts och soliditeten uppgår nu till 30 (26) procent. Bolagets synliga egna kapital är 572 Mkr motsvarande 63:20 kr per aktie. Över- värdet i förvaltningsfastigheterna uppgår till 24,9 Mkr motsvarande 2:75 kr per aktie. En preliminär överenskommelse har träffats med köpare till bolagets stora fas- tighet Aduana i Madrid innebärande ett försäljningspris motsvarande ca 220 Mkr. Detta belopp överstiger marginellt det bokförda värdet. Ytterligare information Kent Gravesen, Verkställande direktör, 08 - 441 55 06 Evidentia Fastigheter AB (publ) är sedan 1983 noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, och har ca 4.500 aktieägare. Evidentia bedriver fastighetsrörelse med innehav av kommersiella fastigheter samt bilförsäljnings och verkstadsrörel- se genom dotterbolaget Philipson Bil. Fastighetsinnehavet består av köpcentret Stinsen Häggvik i Sollentuna, kon- torsfastigheter "Norra Station" i Stockholm, handels- och industrifastigheter samt utlandsfastigheter i Spanien med en total yta på ca 170.000 kvm och ett hyresvärde på ca 158 Mkr i april 1999. Philipson Bil AB, med verksamhet koncentrerad till regionstäder och Göteborg, omsätter ca 800 Mkr. Koncernens intäkter 262 (241) Mkr Resultat efter skatt 56 (55) Mkr Det synliga egna kapitalet uppgår till 63:20 (54:40) kr/aktie Vinst vid fastighetsförsäljning i Holland på 45 Mkr ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00540/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00540/bit0002.doc Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar